Comunicat de presă proiect „Stagii de practică pentru studenți competitivi pe piața muncii”

COMUNICAT DE PRESĂ

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanța„ alături de partenerii săi Universitatea „Ovidius” din Constanța și Asociația „Centrul pentru Strategii și Politici Europene” au organizat vineri, 04 decembrie și sâmbătă, 5 decembrie 2015, la Universitatea Ovidius Constanța și la Hotel Iaki, conferința de încheiere a proiectului „Stagii de practică pentru studenți competitivi pe piața muncii” – ID 136495, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

În luna mai 2014, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanţa a demarat implementarea proiectului „Stagii de practică pentru studenți competitivi pe piața muncii” – ID 136495.

Proiectul are ca obiectiv general dezvoltarea aptitudinilor de muncă pentru 535 de studenți ai Facultății de Drept și Științe Administrative în scopul creșterii inserției mai rapide pe piața muncii în Regiunea de Dezvoltare Sud –Est. În cadrul proiectului, 583 de studenţi au beneficiat de programe de orientare și consiliere profesională, precum și de stagii de practică gratuite în cadrul unităților economice/instituțiilor publice reprezentative din domeniile de interes, în scopul direcționării studenților către oportunitățile de integrare pe piața muncii identificate în cadrul proiectului. La finalul stagiului de practică, absolvenţii au primit o adeverinţă care atestă efectuarea stagiului, precum şi calificativul obţinut în urma parcurgerii acestuia.

Proiectul a fost implementat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanța” alături de partenerii săi Universitatea „Ovidius” din Constanța și Asociația „Centrul pentru Strategii și Politici Europene”.

Perioada de implementare a proiectului a fost de 19 luni, acesta fiind finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, Axa prioritară nr. 2: „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, DMI 2.1 Tranziția de la școala la o viață activă.

Valoarea totală a proiectului este de 2.116.160,00 lei, din care 2.073.836,80 lei reprezintă asistenţa financiară nerambursabilă solicitată, suma de 42.323,20 lei reprezintă contribuţia proprie a beneficiarului.

Pentru informații suplimentare privind proiectul, vă rugăm să contactați:

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanța, Persoană de contact: Adrian Crăciun – manager de proiect.

E-mail: proiect.studenti@zmc.ro ; Telefon: 0341 176 415 ; Fax: 0341 176 416 ; www.stagiipractica.ro

Comunicat de presă

Anunț de presă