Comunicat de presă – Proiect cu finanţare europeană pentru stagii de practică în vederea integrării studenţilor pe piaţa muncii

 24 iulie 2018

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Proiect cu finanţare europeană pentru stagii de practică în vederea integrării  studenţilor pe piaţa muncii

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanța”, alături de partenerul său, Institutul Pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, au organizat marți, 24 iulie 2018, la Universitatea Ovidius din Constanța, conferința de lansare a proiectului „Stagiul de practică – primul pas spre angajare” – ID 109119, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

În luna iunie 2018, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanţa a demarat implementarea proiectului Stagiul de practică – primul pas spre angajare” – ID 109119.

Proiectul are ca obiectiv general creșterea șanselor de angajare a absolvenților Facultăților de Drept și Administrație Publică din județul Constanța, prin desfășurarea de măsuri active și inovative care să le sporească acestora gradul de informare și capacitatea de adaptare la cerințele pieței forței de muncă, în corelare cu nevoile specifice ale diverșilor angajatori.

În cadrul proiectului, minim 300 de studenţi ai Facultăților de Drept și Administrație Publică din județul Constanța vor beneficia de posibilitatea efectuării unor stagii de practică la posibili angajatori, precum și de programe dedicate de informare, consiliere și orientare profesională.

„Absolvenții Facultăților de Drept și Administrație Publică se numără, din păcate, printre cei care la terminarea studiilor universitare întâmpină dificultăți în ceea ce privește găsirea unui loc de muncă. Principala problemă invicată o constituie lipsa de experiență și familiaritatea scăzută cu privire la aspectele practice, concrete, specifice profesiei juridice. Prin acest proiect, ne propunem să îi susținem pe studenții de la Drept și Științe Administrative să intre în contact cu diverse instituții și angajatori, facilitându-le desfășurarea unui stagiu de practică care mai târziu să îi ajute să se integreze pe piața muncii”, a declarat doamna Viorica-Ani Merlă, administrator delegat al Zonei Metropolitane Constanța și coordonator desfășurare stagii de practică.

Proiectul este implementat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanța” alături de Institutul Pentru Dezvoltarea Resurselor Umane.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni, acesta fiind finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 Educație și competențe, Obiectivul compozit O.S. 6.13 și O.S. 6.14.

Valoarea totală a proiectului este de 1.927.520,39 lei.

Pentru informații suplimentare privind proiectul, vă rugăm să contactați:

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanța

  • Persoană de contact: Selda Borali – manager de proiect
  • E-mail: selda.borali@zmc.ro
  • Telefon: 0341 176 415
  • Fax:       0341 176 416

Comunicat de presă