COMUNICAT DE PRESĂ – Proiect cu finanţare europeană pentru stagii de practică în vederea integrării studenţilor pe piaţa muncii

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanța”, împreună cu Institutul Pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, au implementat pe parcursul ultimilor 2 ani, proiectul „Stagiul de practică – primul pas spre angajare” – ID 109119, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Proiectul a avut ca obiectiv general creșterea șanselor de angajare a absolvenților Facultăților de Drept și Administrație Publică din județul Constanța, prin desfășurarea de măsuri active și inovative care să le sporească acestora gradul de informare și capacitatea de adaptare la cerințele pieței forței de muncă, în corelare cu nevoile specifice ale diverșilor angajatori.

În cadrul proiectului, un număr de peste 300 de studenți ai Facultăților de Drept și Administrație Publică din județul au beneficiat de oportunitatea efectuării unor stagii de practică la diverse instituții publice și la diverși agenți economici. De asemenea, acești studenți au beneficiat în mod gratuit pe parcursul proiectului de programe dedicate de informare, consiliere și orientare profesională menite să le sporească șansele de a se integra pe piața muncii.

Ca rezultat concret al proiectului, 75 de studenți si-au găsit un loc de muncă și sunt în prezent încadrați într-o activitate lucrativă.

„Absolvenții Facultăților de Drept și Administrație Publică se numără, din păcate, printre cei care la terminarea studiilor universitare întâmpină dificultăți în ceea ce privește găsirea unui loc de muncă. Principala problemă care generează această stare de fapt, o constituie lipsa de experiență și familiaritatea scăzută cu privire la aspectele practice, concrete, specifice profesiei juridice. Prin acest proiect, ne-am propus să îi susținem pe studenții de la Drept și Științe Administrative să intre în contact cu diverse instituții și angajatori, facilitându-le desfășurarea unui stagiu de practică care mai târziu să îi ajute să se integreze pe piața muncii”, a declarat doamna Viorica-Ani Merlă, administrator delegat al Zonei Metropolitane Constanța și coordonator desfășurare stagii de practică.

Perioada de implementare a proiectului a fost de 24 luni, acesta fiind finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 Educație și competențe, Obiectivul compozit O.S. 6.13 și O.S. 6.14.

Valoarea totală a proiectului a fost de 1.927.520,39 lei. 

Pentru informații suplimentare privind proiectul, vă rugăm să contactați:

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanța

  • e-mail: info@zmc.ro
  • Telefon: 0341 176 415
  • Fax: 0341 176 416

Descarcă comunicat de presă