COMUNICAT DE PRESĂ – Proiect cu finanţare europeană pentru stagii de practică în vederea integrării studenţilor pe piaţa muncii

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanța”, alături de partenerul său, Institutul Pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, au organizat luni, 02 martie 2020, la Universitatea Ovidius din Constanța, un eveniment privind selectarea și înregistrarea în grupul țintă a proiectului „Stagiul de practică – primul pas spre angajare” – ID 109119, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Implementarea acestui proiect a demarat în luna iunie 2018, iar în prezent se desfășoară activitatea de selecție și înregistrare a studenților în grupul țintă.

În cadrul proiectului, minim 300 de studenţi ai Facultăților de Drept și Administrație Publică din județul Constanța vor beneficia de posibilitatea efectuării unor stagii de practică la posibili angajatori, precum și de programe dedicate de informare, consiliere și orientare profesională.

La evenimentul organizat astăzi au participat un număr de 50 de studenți ai Facultății de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității Ovidius și a venit în sprijinul informării acestora cu privire la activitățile proiectului și în scopul facilitării și înregistrării studenților interesați, în grupul țintă.

Proiectul are ca obiectiv general creșterea șanselor de angajare a absolvenților Facultăților de Drept și Științe Administrative din județul Constanța, prin desfășurarea de măsuri active și inovative care să le sporească acestora gradul de informare și capacitatea de adaptare la cerințele pieței forței de muncă, în corelare cu nevoile specifice ale diverșilor angajatori.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni, acesta fiind finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 Educație și competențe, Obiectivul compozit O.S. 6.13 și O.S. 6.14.

Pentru informații suplimentare privind proiectul, vă rugăm să contactați:

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanța

  • Persoană de contact: Ioniță Iacob – manager de proiect
  • E-mail: ionita.iacob@zmc.ro
  • Telefon: 0341 176 415
  •  Fax:       0341 176 416

Descarcă comunicat de presă