COMUNICAT DE PRESĂ – Proiect cu finanţare europeană pentru stagii de practică în vederea integrării studenţilor pe piaţa muncii

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanța”, alături de partenerul său, Institutul Pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, au organizat marți, 10 Martie 2020, la sala Remus Opreanu din cadrul Palatului Administrativ, workshop-ul dedicat dezvoltării dialogului între mediul universitar și partenerii sociali ai proiectului „Stagiul de practică – primul pas spre angajare!” – ID 109119, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 Educație și competențe, Obiectivul compozit O.S. 6.13 și O.S. 6.14.

Implementarea acestui proiect a demarat în luna iunie 2018, iar în prezent se desfășoară activitatea de dezvoltare de convenții/parteneriate pentru facilitarea componentei practice a ofertei curriculare și a desfășurării stagiilor de practica pentru studenți.

La acest workshop au participat cadre didactice și reprezentanți ai facultăților de drept și științe administrative, agenți economici, posibili angajatori, precum și studenți. În cadrul întâlnirii s-au discutat aspecte legate de o mai bună corelare a curriculei universitare cu cerințele pieței forței de muncă, ținând cont de elemente precum: specificul local, diversificarea oportunităților de angajare, în sensul mediatizării paletei mai largi de ocupații în care pot fi încadrați absolvenții de drept și științe administrative, și prin stabilirea unor parteneriate/convenții în baza cărora să se desfășoare stagii de practica/internshipuri pentru studenți.

În contextul organizării acestui workshop, dar și ca feedback al desfășurării acestuia, au fost inițiate o serie de relații și contacte între mediul universitar și cel economic care să faciliteze inițierea și consolidarea unui parteneriat durabil între cele două părți, cu scopul comun de a crește șansele de integrare pe piața muncii a absolvenților facultăților de drept și științe administrative.

Proiectul are ca obiectiv general creșterea șanselor de angajare a absolvenților Facultăților de Drept și Științe Administrative din județul Constanța, prin desfășurarea de măsuri active și inovative care să le sporească acestora gradul de informare și capacitatea de adaptare la cerințele pieței forței de muncă, în corelare cu nevoile specifice ale diverșilor angajatori.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni, acesta fiind finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 Educație și competențe, Obiectivul compozit O.S. 6.13 și O.S. 6.14.

Pentru informații suplimentare privind proiectul, vă rugăm să contactați:

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanța

  • Persoană de contact: Ioniță Iacob – manager de proiect
  • E-mail: ionita.iacob@zmc.ro
  • Telefon: 0341 176 415
  • Fax:       0341 176 416

Descarcă comunicat de presă