Comunicat de presă încheiere proiect „Construire parcare multietajată Mamaia”

Parcare Mamaia - Albatros

În data de 22 aprilie 2016, ora 1200, s-a desfăşurat în Staţiunea Mamaia, în proximitatea Grădinii de Vară Albatros, evenimentul organizat cu ocazia încheierii proiectului „Construire parcare multietajată P+7E+T, în staţiunea Mamaia, Zona Cazino-Albatros”, cod SMIS 43405, derulat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1.Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul: Poli de creştere.

Contractul de finanţare al proiectului a fost semnat pe data de 19.07.2013 de către Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Constanţa, în calitate de Beneficiar, cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, şi cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013.

La eveniment au fost prezenţi reprezentanţi ai: Polului de Creştere Constanţa, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanţa”, Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, Consiliului Judeţean Constanţa, Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Litoral-Delta Dunării, reprezentanţi din industria hotelieră şi de alimentaţie publică din domeniul turismului, mass-media din judeţ şi echipa responsabilă cu implementarea proiectului.

În cadrul evenimentului au fost prezentate: obiectivele proiectului, valoarea proiectului, contribuţia financiară din partea Uniunii Europene şi Guvernului României, lucrările executate, precum şi rezultatele proiectului.

Proiectul „Construire parcare multietajată P+7E+T, în staţiunea Mamaia, Zona Cazino-Albatros”, cod SMIS 43405 are o valoare totală de 14.290.094,79 lei. Contribuţia financiară a Uniunii Europene la realizarea acestui proiect, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională, este de 11.475.221,24 lei, 2.520.692,65 lei au fost alocaţi din bugetul naţional, iar 294.180,90  lei reprezintă contribuţia Unităţii Administrativ – Teritoriale Municipiul Constanţa.

Proiectul „Construire parcare multietajată P+7E+T, în staţiunea Mamaia, Zona Cazino-Albatros” are ca obiectiv specific dezvoltarea infrastructurii publice urbane în vederea modernizării serviciilor publice în general şi a serviciilor turistice în special, prin construirea unei parcări multietajate P+7E+T in Staţiunea Mamaia, zona Cazino-Albatros.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine de la: Domnişoara Selda Borali – Responsabil promovare.

Date de contact: Tel.: 0241/488146, email: selda.borali@primaria-constanta.ro

Comunicat de presă