Centrul de Tineret Mihail Kogalniceanu – Eveniment finalizare proiect

CENTRUL DE TINERET DIN COMUNA MIHAIL KOGĂLNICEANU FINANŢAT PRIN FONDURI EUROPENE

 

În luna octombrie 2012, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanţa” a demarat implementarea proiectului „Reabilitarea, extinderea şi dotarea unei clădiri din Zona Metropolitană Constanţa, localitatea Mihail Kogălniceanu, în vederea utilizării acesteia drept centru pentru tineret”, cod SMIS 38658.

Prin acest proiect a fost reabilitată şi dotată o clădire în prezent neutilizată din comuna Mihail Kogălniceanu, în vederea înfiinţării unui centru de tineret care să le ofere tinerilor metode alternative de învăţare, o educaţie informală care să vină ca o completare la cunoştinţele pe care le acumulează în şcoli, să asigure accesul la informaţie şi să reprezinte un loc de întâlnire pentru desfăşurarea unor activităţi cultural-artistice şi educative.

Noul centru de tineret din comuna Mihail Kogălniceanu are o suprafaţă totală de 2893,32 mp, fiind dotat cu mobilier adecvat şi echipamente IT necesare desfăşurării activităţii şi va deservi peste 3.500 de tineri.

Perioada de implementare a proiectului este de 33 luni, acesta fiind finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul – poli de creştere. Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013 este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, iar Organismul Intermediar în Regiunea Sud-Est este Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est.

Valoarea totală a proiectului este de 6.955.075,19 lei, din care 5.508.835,43 lei reprezintă asistenţa financiară nerambursabilă solicitată, suma de 112.425,21 lei reprezintă contribuţia proprie a beneficiarului – Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanţa, iar suma de 1.333.814,55 lei reprezintă valoarea TVA.

În cadrul centrului de tineret nou înfiintat tinerii vor beneficia de cel mai important serviciu şi anume consilierea. Impactul proiectului asupra localitaţii este de o importanţă majoră deoarece vor deschide tinerilor noi perspective de realizare profesională.

Pentru relaţii suplimentare în legătură cu proiectul “Reabilitarea, extinderea şi dotarea unei clădiri din Zona Metropolitană Constanţa, localitatea Mihail Kogălniceanu, în vederea utilizării acesteia drept centru pentru tineret”, vă stăm la dispoziţie la telefon: 0341/176.415, fax: 0341/176.416; email: george.lupascu@zmc.ro, persoană de contact domnul George Lupaşcu – Manager de Proiect.

Comunicat de presă