Centrul de tineret din comuna Tuzla finanţat prin fonduri europene

CENTRUL DE TINERET DIN COMUNA TUZLA FINANȚAT PRIN FONDURI EUROPENE

– Demararea lucrărilor de construcţii –

În luna ianuarie 2013, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanţa” a demarat implementarea proiectului „Reabilitarea, extinderea şi dotarea unei clădiri din Zona Metropolitană Constanţa, localitatea Tuzla, în vederea utilizării acesteia drept centru pentru tineret”, cod SMIS 40652.

Prin acest proiect va fi reabilitată şi dotată o clădire în prezent neutilizată din comuna Tuzla, în vederea înfiinţării unui centru de tineret care să le ofere tinerilor metode alternative de învăţare, o educaţie informală care să vină ca o completare la cunoştinţele pe care le acumulează în şcoli, să asigure accesul la informaţie şi să reprezinte un loc de întâlnire pentru desfăşurarea unor activităţi cultural-artistice şi educative.

Noul centru de tineret din comuna Tuzla va avea o suprafaţă totală de 1.187,94 mp, urmând a fi dotat cu mobilier adecvat şi echipamente IT necesare desfăşurării activităţii şi va deservi peste 1.550 de tineri.

„Situația tinerilor ne preocupă mult, la fel și implicarea lor în problemele societății și comunității din care fac parte. Încercăm să îi atragem către spații în care să se poată exprima și în care părerea lor să conteze!” a declarat primarul comunei Tuzla, domnul Micu Florin Constantin.

Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni, acesta fiind finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul – poli de creştere. Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013 este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, iar Organismul Intermediar în Regiunea Sud-Est este Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est.

Valoarea totală a proiectului este de  4.005.736,00 lei, din care 3.142.626,38 lei reprezintă asistenţa financiară nerambursabilă acordată de Fondul European pentru Dezvoltare Regională, contribuţia Guvernului României este de 690.321,62 lei, suma de 78.223,60 lei reprezintă contribuţia proprie a beneficiarului – Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanţa, iar suma de 94.564,4 lei  reprezintă valoarea TVA. 

Pentru relaţii suplimentare în legătură cu proiectul “Reabilitarea, extinderea şi dotarea unei clădiri din Zona Metropolitană Constanţa, localitatea Tuzla, în vederea utilizării acesteia  drept centru pentru tineret”, vă stăm la dispoziţie la telefon: 0341/176.415, fax: 0341/176.416; email: ani.merla@zmc.ro, persoană de contact doamna Ani Viorica Merlă – Manager de Proiect.

Anunţ de presă

Comunicat de presă