Centrul de Tineret Agigea – Eveniment finalizare proiect

CENTRUL DE TINERET DIN COMUNA AGIGEA FINANȚAT PRIN FONDURI EUROPENE

În luna mai 2013, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanţa” a demarat implementarea proiectului „Reabilitarea, extinderea şi dotarea unei clădiri din Zona Metropolitană Constanţa, localitatea Agigea, în vederea utilizării acesteia drept centru pentru tineret”, cod SMIS 39514.

Prin acest proiect a fost reabilitată şi dotată o clădire în prezent neutilizată din comuna Agigea, în vederea înfiinţării unui centru de tineret care să le ofere tinerilor metode alternative de învăţare, o educaţie informală care să vină ca o completare la cunoştinţele pe care le acumulează în şcoli, să asigure accesul la informaţie şi să reprezinte un loc de întâlnire pentru desfăşurarea unor activităţi cultural-artistice şi educative.

Noul centru de tineret din comuna Agigea are o suprafaţă totală de 781,47 mp, și este dotat cu mobilier adecvat şi echipamente IT necesare desfăşurării activităţii şi va deservi 2.894 de tineri.

„În prezent, tineretului din comuna Agigea îi lipsește un centru de informare cu ambient dedicat. Este necesară existența unui mediu optim, unde aceștia pot fi instruiți și îndrumați corespunzător. O inițiativă pozitivă ce poate fi garantul îndeplinirii acestui rol cu succes, corect și sigur, o reprezintă Centrul de Tineret Agigea” a declarat primarul comunei Agigea, domnul Cristian Maricel Cîrjaliu.

Perioada de implementare a proiectului a fost 27 luni, acesta fiind finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul – poli de creştere. Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013 este Ministerul Dezvoltării Regionale şi   Administrației Publice, iar Organismul Intermediar în Regiunea Sud-Est este Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est.

Valoarea totală a proiectului este de 2.843.287,76 lei, din care 1.794.194,61 lei reprezintă asistenţa financiară nerambursabilă acordată de Fondul European pentru Dezvoltare Regională, contribuţia Guvernului României este de 394.119,39 lei, suma de 44.660,00 lei reprezintă contribuţia proprie a beneficiarului – Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanţa, iar suma de 610.313,76 lei reprezintă valoarea TVA.

Pentru relaţii suplimentare în legătură cu proiectul “Reabilitarea, extinderea şi dotarea unei clădiri din Zona Metropolitană Constanţa, localitatea Agigea, în vederea utilizării acesteia drept centru pentru tineret”, vă stăm la dispoziţie la telefon: 0341/176.415, fax: 0341/176.416; email: ionita.iacob@zmc.ro, persoană de contact domnul Iacob Ioniță – Manager de Proiect.

Comunicat de presă