Centru de tineret în Comuna Lumina finanţat din fonduri europene

CENTRUL DE TINERET DIN COMUNA LUMINA FINANTAT PRIN FONDURI EUROPENE

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Constanţa a demarat implementarea proiectului “Reabilitarea, extinderea şi dotarea unei clădiri din Zona Metropolitană Constanţa, localitatea Lumina, în vederea utilizării acesteia  drept centru de tineret”, cod SMIS 38656.

Prin acest proiect va fi reabilitată şi dotată o clădire în prezent neutilizată din comuna Lumina, în vederea înfiinţării unui centru de tineret care să ofere tinerilor metode alternative de învăţare, o educaţie informală care să vină ca o completare la cunoştinţele pe care le acumulează în şcoli, să asigure accesul la informaţie şi să reprezinte un loc de întâlnire pentru desfăşurarea unor activităţi cultural – artistice şi educative.

Noul centru de tineret din comuna Lumina va avea o suprafaţă totală de 428 mp urmând a fi dotat cu mobilier adecvat şi echipamente IT necesare desfăşurării activităţii şi va deservi peste 4000 de tineri.

„Prin acest proiect dorim să oferim tinerilor din comuna noastră un loc în care să se întâlnească şi să comunice, încercăm astfel să-i stimulăm să participe la viaţa comunităţii… Avem nevoie de tineri şi tinerii reprezintă viitorul nostru!” a declarat primarul comunei Lumina domnul Dumitru Chiru.

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni, acesta fiind finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul – poli de creştere. Managementul şi implementarea acestui program sunt asigurate de Autoritatea de Management POR, structură din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu sprijinul Organismului Intermediar POR Regiunea Sud Est.

Valoarea totală a proiectului este de 3.140.906,19 lei, din care 2.336.448,89 lei reprezintă asistenţa financiară nerambursabilă solicitată, suma de 201.464,63 lei reprezintă contribuţia proprie a beneficiarului, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanţa iar suma de 602.992,67 reprezintă valoarea TVA.

Pentru relaţii suplimentare in legătură cu proiectul “Reabilitarea, extinderea şi dotarea unei clădiri din Zona Metropolitană Constanţa, localitatea Lumina, în vederea utilizării acesteia  drept centru de tineret”, vă stăm la dispoziţie la telefon: 0341/176.415, fax: 0341/176.416; email: ani.merla@primaria-constanta.ro, persoană de contact, doamna Viorica Ani Merlă –Administrator Delegat.

Comunicat de presă