Centre de tineret în comunele din Zona Metropolitană

Centre de tineret în comunele din Zona Metropolitană

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanţa a depus până în prezent 7 din cele 8 proiecte cuprinse în proiectul integrat cu titlul „Reabilitarea, extinderea şi dotarea unei clădiri din Zona Metropolitană Constanţa în vederea utilizării acesteia drept centru de tineret”.

Comunele pentru care s-au depus proiectele sunt : Mihail Kogălniceanu, Corbu, Lumina, Poarta Albă, Valu lui Traian, Cumpăna și Agigea.

Prin acest proiect integrat, Zona Metropolitană Constanţa işi propune să reabiliteze şi să doteze clădiri aflate în fiecare din cele 8 comune membre ale asociaţiei în scopul dezvoltării infrastructurii sociale şi eliminării disparităţilor dintre localităţi şi municipiul Constanţa, conducând astfel şi la realizarea politicilor regionale.

Centrele de tineret urmează să furnizeze tinerilor preocupaţi de dezvoltarea lor personală alte modalităţi de învăţare, o educaţie informală care să vină ca o completare la cunoştinţele pe care le acumulează în şcoli, informarea şi formarea lor pentru o societate modernă şi deschisă. Printre activităţile ce se vor desfăşura în aceste centre putem menţiona activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber, activităţi de asistenţă şi consiliere, educaţie pentru sănătate şi sport, grupuri de discuţii, activităţi sociale şi culturale, etc.

Proiectul este finanţat prin Fondul  European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 şi are o perioadă de implementare de doi ani.

Comunicat de presă