Black Sea Bike – Diversification Of The Tourism Services in Constanta – Balchik Cross Border Region By Bike – Bsb

Lansarea Proiectului „Black Sea Bike – Diversification Of The Tourism Services In Constanta – Balchik Cross Border Region By Bike – Bsb”, Mis 890

Luni, 16 septembrie 2013, ora 10:30, s-a desfăşurat la hotelul IBIS, în sala de conferinţe Ovidiu, evenimentul de lansare a proiectului “Black Sea Bike – Diversification of the Tourism Services in Constanta – Balchik Cross Border Region by bike – BSB”, cod MIS 890, finanţat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013; Axa prioritară 3 – Dezvoltarea Economică şi Socială – Dezvoltare economică şi coeziunea socială prin identificarea şi consolidarea în comun a avantajelor comparative ale zonei, Domeniul Major de Intervenţie 3.1 – Sprijinirea cooperării transfrontaliere în mediul de afaceri şi promovarea unei imagini şi identităţi regionale”.

Proiectul „Black Sea Bike – Diversification of the tourism services in Constanta – Balchik Cross Border Region by bike – BSB” are o valoare totală de 1,498,533.24  euro, din care 1,271,055.89 euro reprezintă contribuţia financiară a Uniunii Europene la realizarea acestui proiect, din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, suma alocată de la Bugetul Stat este de de 194,809.32 euro, iar  cofinanţarea din partea Municipiului Constanţa este de 32,668.03 euro. Pentru oraşul Balchik valoarea cheltuielilor eligibile este de 317,915.00 euro.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă promovarea localităţilor şi regiunilor implicate în proiect alături de dezvoltarea turismului prin diversificarea serviciilor turistice durabile, crearea de oportunităţi pentru operatorii din turism, precum şi cooperarea între comunităţi.

Având în vedere obiectivele comune ale celor doi parteneri implicaţi în proiect precum şi priorităţile identificate în regiunea transfrontalieră Constanţa – Balchik, obiectivul specific al proiectului constă în oferirea, în premieră, turiştilor, a unei alternative ecologice şi sigure de transport, a unei alternative de petrecere a timpului liber, punându-le la dispoziţie staţii de biciclete dotate cu 390 de biciclete în Constanţa şi 100 de biciclete în Balchik, staţii care vor fi gestionate cu ajutorul unui server.

Perioada de implementare este de 18 luni iar beneficiarul finanţării nerambursabile este Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanţa în parteneriat cu oraşul Balchik – Bulgaria.

La eveniment au fost prezenţi reprezentanţi ai: Instituţiei Prefectului Judeţului Constanţa, Camerei de Comerţ Industrie şi Navigaţie Constanţa, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanţa, Polului de Creştere Constanţa, reprezentanţii mass-media din judeţ şi echipa responsabilă cu implementarea proiectului.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine de la: Dna Georgiana Bratu – Manager proiect, e-mail: georgiana.bratu@primaria-constanta.ro şi D-ra Luiza Bucur – Consilier relaţii publice şi comunicare, e-mail: luiza.bucur@primaria-constanta.ro, Tel /fax: 0241.488.132; 0241-488129 /  0241.488.132.

Comunicat de presă