Anunț – UAT Cumpăna

ANUNȚ PUBLIC – UAT CUMPĂNA

În data de 22 septembrie 2021 a avut loc o întâlnire în comuna Cumpăna în cadrul căreia s-au discutat aspecte privitoare la situația existentă de la nivelul localității Lumina din punct de vedere demografic, social, economic, al infrastructurii publice, al protecției mediului și schimbărilor climatice, precum și alte aspecte specifice de analiză și potențial. Au fost identificate nevoile și problemele cu care unitatea administrativ-teritorială Lumina se confruntă și totodată au fost recomandate soluții pentru îmbunătățirea situației și fructificarea potențialului existent.

În acest sens au fost enumerate și discutate o serie de intervenții și proiecte propuse pentru implementare în perioada 2022-2030. Obiectivele acestor proiecte vizează în principal domenii precum: creșterea eficienței energetice a clădirilor publice, dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare, conservarea și îmbunătățirea calității mediului prin creșterea suprafețelor de spații verzi, dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor educaționale.

La această întâlnire au fost prezenți reprezentanți ai unității administrativ-teritoriale, agenți economici, cetățeni. Datele, informațiile și feedback-ul obținute în cadrul întâlnirii vor fi sintetizate și incluse în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Polului Național de Creștere – Zona Metropolitană Constanța.

Reuniunea a fost organizată și s-a desfășurat în cadrul proiectului „Planificare Strategică Integrată și administrație publică eficientă la nivelul Polului de Creștere Zona Metropolitană Constanța”, COD SIPOCA 849/SMIS 135502, având ca scop facilitarea procesului de consultare publică privind actualizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană si a portofoliului de proiecte prioritare al Polului National de Creștere Zona Metropolitana Constanța.