Anunț public – UAT Comuna Cumpăna

ANUNȚ PUBLIC

Aducem la cunoștința publicului interesat că în data de 8 octombrie 2021, la sediul Primăriei comunei Cumpăna, va avea loc o întâlnire de lucru cu privire la elaborarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Polului Național de Creștere – Zona Metropolitană Constanța.

Discuțiile purtate se vor axa pe analizarea unor aspecte legate de situația existentă la nivelul comunei Cumpăna din punct de vedere demografic, social, economic, al infrastructurii publice, al protecției mediului și schimbărilor climatice, precum și alte aspecte specifice de analiză și potențial.

Scopul întâlnirii este și de a identifica nevoile și problemele cu care unitatea administrativ-teritorială comuna Cumpăna se confruntă și totodată de a găsi soluții pentru îmbunătățirea situației și fructificarea potențialului existent.

În cadrul întâlnirii se va dezbate situația actuală la nivelul localității și se vor propune diverse măsuri, proiecte și intervenții care vor fi cuprinse în portofoliul de proiecte prioritare al Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana Constanța.

Data publicare: 01.10.2021