ANUNȚ – Proiect cu finanţare europeană pentru stagii de practică în vederea integrării studenţilor pe piaţa muncii

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanța”, alături de partenerul său, Institutul Pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, va organiza marți, 17 decembrie 2019, la sala Remus Opreanu din cadrul Palatului Administrativ, un work-shop dedicat dezvoltării dialogului între mediul universitar și cel economic, în cadrul proiectului „Stagiul de practică – primul pas spre angajare” – ID 109119, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

În luna iunie 2018, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanţa a demarat implementarea proiectului Stagiul de practică – primul pas spre angajare” iar în prezent se desfășoară activitatea de selecție și înregistrare a studenților în grupul țintă.

În cadrul proiectului, minim 300 de studenți ai Facultăților de Drept și Științe Administrative din județul Constanța vor beneficia de posibilitatea efectuării unor stagii de practică la posibili angajatori, precum și de programe dedicate de informare, consiliere și orientare profesională.

Scopul evenimentului organizat marți, 17 decembrie 2019, este acela de a discuta aspecte legate de o mai buna corelare a curriculei universitare cu cerințele pieței forței de muncă.

Proiectul are ca obiectiv general creșterea șanselor de angajare a absolvenților Facultăților de Drept și Științe Administrative din județul Constanța, prin desfășurarea de măsuri active și inovative care să le sporească acestora gradul de informare și capacitatea de adaptare la cerințele pieței forței de muncă, în corelare cu nevoile specifice ale diverșilor angajatori.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni, acesta fiind finanțat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 Educație și competențe, Obiectivul compozit O.S. 6.13 și O.S. 6.14.

Pentru informații suplimentare privind proiectul, vă rugăm să contactați:

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanța

  • Persoană de contact: Iacob Ioniță – manager de proiect                                                     
  • E-mail: ionita.iacob@zmc.ro
  • Telefon: 0341 176 415
  • Fax:       0341 176 416

Descarcă anunț