ANUNȚ – Proiect cu finanțare europeană pentru stagii de practică în vederea integrării studenților pe piața muncii

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanța”, alături de partenerul său, Institutul Pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, va organiza marți, 15 octombrie 2019, la Universitatea Ovidius din Constanța, un eveniment privind selectarea și înregistrarea în grupul țintă a proiectului „Stagiul de practică – primul pas spre angajare” – ID 109119, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

În luna iunie 2018, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanța a demarat implementarea proiectului Stagiul de practică – primul pas spre angajare” iar în prezent se desfășoară activitatea de selecție și înregistrare a studenților în grupul țintă.

În cadrul proiectului, minim 300 de studenți ai Facultăților de Drept și Științe Administrative din județul Constanța vor beneficia de posibilitatea efectuării unor stagii de practică la posibili angajatori, precum și de programe dedicate de informare, consiliere și orientare profesională.

Scopul evenimentului organizat marți, 15 octombrie 2019, în sala 101 din cadrul Universității Ovidius Constanța (Campus Universitar), este acela de a informa studenții, actuali și viitori beneficiari ai proiectului, cu privire la activitățile acestuia și de a facilita selecția și înregistrarea în grupul țintă.

Proiectul are ca obiectiv general creșterea șanselor de angajare a absolvenților Facultăților de Drept și Științe Administrative din județul Constanța, prin desfășurarea de măsuri active și inovative care să le sporească acestora gradul de informare și capacitatea de adaptare la cerințele pieței forței de muncă, în corelare cu nevoile specifice ale diverșilor angajatori.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni, acesta fiind finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 Educație și competențe, Obiectivul compozit O.S. 6.13 și O.S. 6.14.

 

Pentru informații suplimentare privind proiectul, vă rugăm să contactați:

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanța

  • Persoană de contact: Iacob Ioniță – manager de proiect                                                     
  • E-mail: ionita.iacob@zmc.ro
  • Telefon: 0341 176 415
  • Fax:       0341 176 416

Descarcă anunț