Anunţ achiziţie directă (cumpărare directă) – PRESTARE SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENT

Anunţ achiziţie directă (cumpărare directă)

PRESTARE SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENT

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanța demarează procedura de cumpărare directă pentru achiziționarea de servicii de organizare a 6 evenimente (cod CPV 79952000-2),  dedicate facilitării selectării și înregistrării grupului țintă în cadrul proiectului – „STAGIUL DE PRACTICĂ – PRIMUL PAS SPRE ANGAJARE!”, ID 109119.

Condițiile minime de calitate și specificațiile tehnice pentru realizarea serviciilor propuse a fi achiziționate sunt următoarele:

 • asigurarea locaţiilor de desfăşurare şi a sălilor de conferinţă în municipiul Constanța;
 • săli cu o capacitate de minim 70 de locuri, dotate cu ecran de proiecție, videoproiector, sistem audio și de sonorizare, laptop;
 • săli și incinte care să permită accesul facil al persoanelor cu dizabilități;
 • asistență și suport logistic pe parcursul desfășurării evenimentului și în faza de pregătire a acestuia (elaborare și transmitere invitații, elaborare comunicat și anunț, agenda, prezentare ppt, elaborare lista de prezență, distribuire materiale informative pentru participanți etc.);
 • asigurarea serviciului de catering pe parcursul derulării reuniunilor (pentru fiecare reuniune vor fi oferite: cafea și ceai de bun venit împreună cu apă plată și carbogazoasă; pauză de cafea împreună cu produse de patiserie dulci/sărate şi prânzul/cina – după caz) pentru minim 70 de persoane;
 • serviciii de machetare si realizare a de 100 pliante și de 100 mape;
 • efectuarea de fotografii și alte înregistrări pe parcursul desfășurării evenimentului;
 • alte servicii organizatorice/tehnice conexe desfășurării conferinței;
 • primirea, înregistrarea, îndrumarea și monitorizarea participanților.

Menționăm că evenimentele vor fi organizate în perioada începând cu data semnării contractului până la 6 iunie 2020.

Ofertele se transmit la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanța, Bd. 1 Mai nr. 2, bloc J10, parter, municipiul Constanţa, jud. Constanţa. Ofertele se pot transmite și pe fax 0341.176.416 sau e-mail info@zmc.ro .

Termenul limită de depunere a ofertelor este 17.09.2018, ora 17:00. Orice ofertă primită după acest termen nu va fi luată în considerare de către beneficiar.

Oferta de preț trebuie să fie fermă. Vă rugăm să precizaţi durata de valabilitate a acesteia.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare – preţul cel mai scăzut.

 ––––––– Articol publicat la data de 29 august 2018 ––––––––

 

ANUNŢ DE ATRIBUIRE

Autoritatea Contractantă: ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ZONA METROPOLITANĂ CONSTANTA

Obiectul contractului: PRESTARE SERVICII DE ORGANZIARE 6 EVENIMENTE   DEDICATE FACILITĂRII SELECTĂRII ȘI ÎNREGISTRĂRII GRUPULUI ȚINTĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI – „STAGIUL DE PRACTICĂ – PRIMUL PAS SPRE ANGAJARE!”, ID 109119

 • Valoare estimată: 54.900,00 lei fără TVA.
 • Valoare finală – contractată: 53.100,00 lei fără T.V.A.

Număr oferte: 3

Oferta cu prețul cel mai scăzut: 53.100,00 lei fără T.V.A.

Operatorul economic semnatar al contractului: S.C. QUATTRO TRAVEL S.R.L.

 ––––––– Articol publicat la data de 01 octombrie 2018 ––––––––