Anunţ achiziţie directă (cumpărare directă) – PRESTARE SERVICII CREARE, GĂZDUIRE ȘI MENTENANȚĂ A UNEI PLATFORME WEB

În cadrul proiectului „STAGIUL DE PRACTICĂ – PRIMUL PAS SPRE ANGAJARE!”, ID 109119 , finanțat din Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6, Obiectivul compozit O.S. 6.13 și O.S. 6.14, ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ZONA METROPOLITANĂ CONSTANȚA demarează procedura de cumpărare directă pentru achiziționarea de servicii de creare, găzduire și mentenanță a unei platforme web (cod CPV 72413000-8), dedicată facilitării tranziției de la educație la muncă.
Condițiile minime de calitate și specificațiile tehnice pentru realizarea serviciilor propuse a fi achiziționate sunt următoarele:

  • realizarea design-ului platformei, testarea, instalarea și configurarea platformei în bune condiții la sediul beneficiarului;
  • asigurarea de consultanță înainte de instalarea platformei, pentru a putea identifica și utiliza cele mai bune soluții tehnice hardware și software, pentru o implementare de succes;
  • utilizarea de interfețe de acces web optimizate SEO pentru asigurarea unei vizibilități crescute în spațiul web, layout-uri moderne, compatibile bootstrap (responsive), adaptate pentru dispozitive fixe și mobile, compatibile cu toate browserele web uzuale, căutare date cu aplicare de filtre, acces diferențiat pe categorii de useri, interfață disponibilă în limba română și engleză;
  • platforma online va conține minim următoarele secțiuni: informații utile pentru angajare (cerințe și documente legale, pașii pentru completarea unui CV, pentru redactarea unei scrisori de intenție și susținerea unui interviu); oportunități stagii de practică/internship/voluntariat (cu oferte postate de către diverși operatori economici, dar și cu cererea și disponibilitatea postată de studenții aflați în căutarea unor astfel de oportunități); oportunități de angajare (pe perioada studiilor, dar și după finalizarea acestora); oportunități de perfecționare și formare profesională continuă (burse, cursuri de perfecționare, training-uri etc.);
  • garanție, mentenanță și remedierea oricărei probleme tehnic, inclusiv prevenire şi combatere a riscurilor de securitate minim până la finalizarea proiectului

Ofertele se transmit la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanța, Bd. 1 Mai nr. 2, bloc J10, parter, municipiul Constanţa, jud. Constanţa. Ofertele se pot transmite și pe fax 0341.176.416 sau e-mail info@zmc.ro .
Termenul limită de depunere a ofertelor este 21.12.2018, ora 17:00. Orice ofertă primită după acest termen nu va fi luată în considerare de către beneficiar.
Oferta de preț trebuie să fie fermă. Vă rugăm să precizaţi durata de valabilitate a acesteia.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare – preţul cel mai scăzut.

––––––– Articol publicat la data de 12 decembrie 2018 ––––––––

ANUNŢ DE ATRIBUIRE

Autoritatea Contractantă: ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ZONA METROPOLITANĂ CONSTANTA

 Obiectul contractului: PRESTARE SERVICII CREARE, GĂZDUIRE ȘI MENTENANȚĂ A UNEI PLATFORME WEB

  • Valoare estimată, 21.000 lei, fără TVA.
  • Valoare finală – contractată, 19.000 lei, fără TVA.

Numărul ofertelor: 1
Operatorul economic semnatar al contractului: S.C. INFOMED BUSINESS S.R.L

––––––– Articol publicat la data de 27 decembrie 2018 ––––––––