Stagiul de practică-primul pas spre angajare!

STAGIUL DE PRACTICĂ-PRIMUL PAS SPRE ANGAJARE!

Sursa de finanțare POCU 2014-2020
Cod proiect 109119
Beneficiar Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanța”
Valoarea totală a proiectului 1,927,520.39 lei
Perioada de implementare 07.06.2018 – 06.06.2020
Obiectiv general Creșterea șanselor de angajare a absolvenților Facultăților de Drept si Științe Administrative din județul Constanta, prin desfășurarea de masuri active si inovative care sa le sporească acestora gradul de informare si capacitatea de adaptare la cerințele pieței forței de munca, in corelare cu nevoile specifice ale diverșilor angajatori.
 

 

Rezultate

 

  • 6 evenimente dedicate facilitării selectării și înregistrării grupului țintă
  • 300 de studenți înregistrați în grupul țintă al proiectului.
  • 300 de studenți consiliați și orientați profesional.
  • O curricula a cel puțin unei Facultăți de Drept și Științe Administrative modificată în sensul dezvoltării componentei practice a acesteia.
  • 300 de studenți ai facultăților de drept și științe administrative beneficiari ai stagiilor de practică.
  • O platforma online pentru facilitarea tranziției de la educație la munca funcțională.
  • O campanie de informare și promovare a obiectivelor și indicatorii proiectului realizata.
  • 6 workshop-uri pentru facilitarea dezvoltării dialogului intre mediul universitar și partenerii sociali.
  • minim 30 de convenții/parteneriate de practică încheiate/consolidate.

Documente anexate

Fișa de proiect