Stagii de practică – succesul garantat în cariera aleasă!

STAGII DE PRACTICĂ – SUCCESUL GARANTAT ÎN CARIERA ALEASĂ!

Sursa de finanțare POCU 2014-2020
Cod proiect SMIS 132084
Calitatea avuta în cadrul proiectului (solicitant/beneficiar

/partener/contractor)

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanța” – Partener
Valoarea totală a proiectului  2.216.434,93 lei
Perioada de implementare 17.10.2020-16.10.2022
Obiectiv general  

Facilitarea accesului pe piața muncii pentru 185 de elevi (ISCED 2-4, nivel de calificare 3-5)  din domeniile economice cu potențial competitive identificate conform Strategiei Naționale de Competitivitate, precum și a SNCDI: turism și eco-turism, procesare alimente și băuturi, TIC  din Regiunea Sud-Est, prin derularea de activități de învățare aferente stagiilor de practica pentru creșterea numărului absolvenților care găsesc un loc de munca și stimularea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor. În același timp, obiectivul general al proiectului va genera un efect pozitiv pe termen lung prin integrarea pe piața muncii a cel puțin 39 de persoane.

Scopul proiectului urmează să fie atins pe de o parte, prin oferirea de servicii de consiliere și orientare profesionala pentru 185 de elevi, axate pe dobândirea de competente care răspund necesitaților pieței muncii ,iar, pe de altă parte, organizarea și derularea programelor de practica și învățare la locul de muncă cu precădere în sectoarele economice cu potențial competitiv conform SNC și SNCDI având ca rezultat creșterea nivelului de calificare al viitorilor angajați, precum și creșterea gradului de ocupare a minimum 21% dintre elevii participanți la stagiile de practica.

Rezultate Creșterea gradului de conștientizare și promovarea de atitudini pozitive fata de importanta programelor de învățare la locul de munca prin derularea unei campanii de promovare în rândul elevilor pentru un număr minim de 185 de elevi interesați de demararea stagii de practica în domenii cu potențial competitiv conform SNC, precum și a SNCDI.

Facilitarea tranziției de la scoală la viața activa a 185 de elevi prin oferirea de servicii de orientare și consiliere privind cariera și derularea stagiilor de practica.

Dezvoltarea și realizarea de noi parteneriate intre instituțiile de învățământ și agenții economici la nivel local/ regional, pentru asigurarea coordonării între programa școlara și cerințele din piața muncii.

Asigurarea inserției pe piața muncii pentru minimum 21% dintre elevii participanți la stagiile de practica și facilitarea dezvoltării personale și profesionale a acestora și dobândirea calificărilor pentru 76% dintre elevii ce au participat la stagiile de practica, respectiv 129 de elevi la încetarea calității de participant în proiect, precum și minimum 19 elevi (minimum 10% din elevii participanți la stagiile de practica) care își continuă studiile sau participă la programe de formare profesionala la încetarea calității de participant în proiect.

Documente anexate

Fișa de proiect