Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) 2017-2023

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) a Polului Național de Creștere – Zona Metropolitană Constanța


Capitol I – Analiza si evaluarea situaţiei existente

Capitol II – Analiza SWOT

Capitol III – Viziune și obiective strategice

Capitol IV – Proiecte

Capitol V – Mecanismul de implementare, monitorizare și evaluare a strategiei integrate de dezvoltare urbană

Capitol VI – Cadrul partenerial


Studii, Rapoarte


Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanța de aprobare a SIDU

Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanța de aprobare a PMUD