Portis – Port Cities: Innovation for Sustainability (Portis – Orașe port: Dezvoltare durabilă prin inovare)

PORTIS – PORT CITIES: INNOVATION FOR SUSTAINABILITY

(PORTIS – ORAȘE PORT: DEZVOLTARE DURABILĂ PRIN INOVARE)

Sursa de finanțare HORIZON 2020
Grant Agreement number: 690713
Partener Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanța”
Valoarea totală a proiectului 17.678.397,45 euro

Asociația Zona Metropolitană Constanța: 579.437,50 euro

Perioada de implementare 01.09.2016-31.08.2020
Obiectiv general Obiectivul general al proiectului este să identifice, demonstreze si să evalueze anumite seturi de măsuri integrate si inovatoare care să abordeze problemele orașelor portuare din Europa cu privire la mobilitate.

În final se dorește să se demonstreze cum aceste măsuri (activități) referitoare la mobilitate vor contribui la integrarea funcțională și socială între oraș și port, realizând în același timp o creștere economică și îmbunătățirea calității vieții pentru locuitori.

Rezultate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Integrarea și armonizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) al primăriei Constanța cu Master Planul Portului

– Organizarea Forumului Mobilității – crearea unei structuri comune, organizată ca un grup de lucru și formată din reprezentanți ai orașului și portului, denumită Forumul de Mobilitate. Scopul acestui grup de lucru este de a crea o viziune comună și integrată  asupra mobilității și a interacțiunii oraș/port.

-Noi stiluri de mobilitate pentru orașele port

– Reamenajarea drumurilor pentru deplasările pietonale și cu bicicleta (analiza situației actuale și elaborarea unei noi propuneri de amenajare stradala)

-Reducerea dependenței de autovehiculul personal pentru muncitorii din port

– dezvoltarea unei strategii pentru muncitorii din port în vederea promovării modurilor alternative de transport  pentru deplasările la/de la locul de muncă.

– Conștientizarea publicului prin realizarea unei strategii de comunicare în vederea conștientizării publicului cu privire la principiile moderne de mobilitate și activitățile Forumului de mobilitate și realizarea unui număr de 3 campanii de informare.

– Implementarea mobilității virtuale, prin analizarea serviciile publice oferite de municipalitate pe pagina de internet și se vor identifica noi servicii care pot fi promovate în mediul online;

– Mobilitate eficientă și curată pentru orașele port

– Transferul informațiilor în timp real prin dezvoltarea unei platforme on line pentru analiza și optimizarea liniilor de transport pasageri, inclusiv dezvoltarea unei aplicații de furnizare a informațiilor către călători accesibilă atât pe internet cât și pe aparatele mobile.

-Îmbunătățirea fluenței mobilității pe nodurile rețelei TEN-T

– analiza datelor disponibile și dezvoltarea unui model on line pentru estimarea emisiilor poluante și identificarea factorilor ce influențează calitatea aerului și mobilitatea.

– Alimentarea autobuzelor electrice cu energie alternativă (elaborarea a două studii de fezabilitate privind integrarea surselor alternative de energie (solar și vânt) în transportul public și introducerea unei linii de autobuz electric în cadrul portului)

– Punerea în aplicare a unei strategii privind parcarea

– dezvoltarea unei politici publice privind parcarea în oraș, cu accent deosebit pe zona istorică a orașului.

– Transport de mărfuri fluent și mai eficient

–  Monitorizarea traficului de mărfuri și dezvoltarea unui plan privind distribuția mărfurilor (analiza situației existente și cartografierea lanțurilor de distribuție în zona metropolitană Constanța și elaborarea unui plan pentru distribuția mărfurilor în zona centrală a orașului)

Documente anexate

Fișa de proiect