Planificare strategică integrată și administrație publică eficientă

POCA

PLANIFICARE STRATEGICĂ  INTEGRATĂ  ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ EFICIENTĂ LA NIVELUL POLULUI DE CREŞTERE ZONA METROPOLITANĂ CONSTANŢA

Sursa de finanțareProiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020
Cod mySMIS / Cod proiectMySMIS 2014: 135502 / SIPOCA 849
BeneficiarUnitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța
ParteneriAsociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanța”
Valoare proiectValoarea totală eligibilă a proiectului: 3.699.711,30 lei
Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 53.674,95 lei (2%)
Cofinanțarea eligibilă a partenerului: 20.319,28 lei (2%)
Valoare eligibilă nerambursabilă din FSE: 3.127.483,22 lei
Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 498.233,85 lei
Perioada de implementare20.07.2020 – 19.01.2023
Obiectiv generalÎmbunătățirea capacității administrative la nivelul UAT municipiul Constanța și a întregii sale Zone Urbane Funcționale, prin dezvoltatea capacității de planificare strategică integrată, eficientizarea proceselor de management și simplificarea procedurilor administrative, pentru a răspunde în mod fundamentat și coerent nevoilor comunităților locale.
Obiective specifice1 –  Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul UAT municipiul Constanţa și a Zonei Metropolitane Constanţa prin actualizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană și a portofoliului de proiecte prioritare al Zonei Metropolitane Constanța;
2 – Eficientizarea și simplificarea serviciilor furnizate cetățenilor de către UAT municipiul Constanța printr-un sistem informatic ”competențe partajate” și continuare retro-digitalizare arhivă;
3 –  Întărirea capacităţii instituţionale a UAT municipiul Constanţa si a celorlalte autorităţi publice locale din Zona Metropolitană Constanţa prin pregătirea adecvată a personalului în domeniul planificării strategice şi a managementului public eficient.
Rezultate– Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană, portofoliu de proiecte prioritare al Zonei Metropolitane Constanța actualizate;
– Sistem informatic ”module competențe partajate” realizat;
– Arhivă electronică realizată pentru minim 900 metri liniari arhivă fizică;
– 44 persoane instruite la nivelul Zonei Metropolitane Constanța.