PID – Proiecte în implementare

SITUAȚIA PRIVIND PROIECTELE AFLATE ÎN IMPLEMENTARE

Nr. crt. Titlu proiect integrat Nume beneficiari Sursa de finanțare (Program operațional/Nume operațiune/DMI din care se finanțează sau altele) Total valoare proiect (LEI) Dată reală/estimată a finalizării implementării
Obiectiv strategic 1 – CONSTANȚA INVESTITORILOR
1 Centrul de excelenţă în turism şi servicii „Tomis” UAT Județul Constanța POR – Axa 1, DMI 1.1, Sub-domeniul: Poli de creștere 5.953.001,00 31.12.2015
2 Centrul productiv meşteşugăresc pentru susţinerea activităţilor turistice şi de agrement„Ovidiu” UAT Judeţul Constanţa POR – Axa 1, DMI 1.1, Sub-domeniul: Poli de creștere 7.571.052,64 31.12.2015
3 Dezvoltarea capacității feroviare în sectorul fluvio-maritim al portului Constanța APMC – Administraţia Porturilor Maritime Constanţa POS Transport, Axa prioritară 2, DMI 2.3, Operațiunea – Modernizarea și dezvoltarea porturilor dunărene 94.779.144,00 15.05.2016
4 Pod rutier la km 0 – 540 al canalului Dunăre – Marea Neagră şi lucrări aferente infrastructurii rutiere şi de acces în Portul Constanţa APMC – Administraţia Porturilor Maritime Constanţa POS Transport, Axa 2, DMI 2.3 191.797.112,00 10.08.2017
5 Front de aşteptare pentru formare / desfacere convoaie la confluenţa canalelor Dunăre – Marea Neagră şi Poarta Albă – Midia Năvodari Administraţia Canalelor Navigabile POS Transport, Axa prioritară 3, DMI 3.2 13.758.038,00 31.12.2015
6 Sistem goniometric în bandă VHF rdf Direction Finder pentru localizarea navelor aflate în pericol în zona maritimă de responsabilitate a României RADIONAV SA POS Transport 21.409.209,00
7 Aeroportul Mihail Kogălniceanu-Reabilitare platforme de staționare aeronave în incinta aeroporului, comuna Mihail Kogălniceanu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii POS Transport, Axa prioritară 2, DMI 2.4 170.392.145,00 31.12.2015
Obiectiv strategic 2 – CONSTANȚA TURIȘTILOR
8 Centrul istoric – creșterea atractivității turistice, restaurare și regenerare Reabilitarea şi reamenajarea Parcului Arheologic UAT Constanţa POR AXA 1, DMI 1.1, Sub-domeniul: Poli de creștere 15.576.652,47 31.12.2015
9 Mamaia – produs turistic internaţional Construire parcare multietajată P+7+T în staţiunea Mamaia zona Cazino Albatros UAT Constanţa POR AXA 1, DMI 1.1, Sub-domeniul: Poli de creștere 23.520.424,92 31.12.2015
10 Promenada turistică Eforie Nord UAT Eforie POR AXA 1, DMI 1.1, Sub-domeniul: Poli de creștere 9.895.834,17 03.12.2015
11 Creşterea atractivităţii turistice a Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa UAT Judeţul Constanţa POR AXA 1, DMI 1.1, Sub-domeniul: Poli de creștere 12.791.943,56 31.12.2015
Obiectiv strategic 3 – CONSTANȚA LOCUITORILOR
12 Îmbunătăţirea accesului între municipiul Constanţa şi platforma industrială Năvodari prin lărgirea şi modernizarea bulevardului Mamaia – Năvodari Parteneriat UAT Năvodari -UAT Constanța POR – Axa 1, DMI 1.1, Sub-domeniul: Poli de creștere 57.943.411,05 31.12.2015
13 Modernizarea unor străzi în oraşul Techirghiol UAT Techirghiol POR AXA 1, DMI 1.1, Sub-domeniul: Poli de creștere 4.958.535,82 13.09.2014
14 Îmbunătățirea accesului intre E60 si platforma industrială Năvodari prin modernizarea căii rutiere Parteneriat UAT Năvodari – UAT Județul Constanța – UAT Ovidiu POR AXA 1, DMI 1.1, Sub-domeniul:Poli de creștere 50.075.446,96 31.12.2015
15 Modernizarea drumului judeţean DJ 228A Ovidiu-Poarta Albă UAT Ovidiu și/sau UAT Județul Constanța POR AXA 1, DMI 1.1, Sub-domeniul:Poli de creștere 29.942.320,80 31.12.2015
16 Reabilitarea şi modernizarea iluminatului public în unele localităţi ale Zonei Metropolitane Constanţa UAT Constanța POR AXA 1, DMI 1.1, Sub-domeniul: Poli de creștere 32.296.166,58 31.12.2015
17 Parcul Seniorilor UAT Constanţa POR AXA 1, DMI 1.1, Sub-domeniul: Poli de creștere 6.292.537,60 31.12.2015
18 Reabilitarea, extinderea şi dotarea unei clădiri din Zona Metropolitană Constanţa, localitatea Cumpăna, în vederea utilizării acesteia drept centru pentru tineret ADI ZMC POR – Axa 1, DMI 1.1, Sub-domeniul: Poli de creștere 4.156.049,00 31.12.2015
19 Campus şcolar „Grup Şcolar Cumpăna” UAT Cumpăna POR AXA 3 DMI 3.4 35.915.031,29 31.12.2015
20 Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și de canalizare pentru regiunea Constanța și Ialomița Operator regional apă – SC RAJA SA Constanța POS Mediu, Axa 1 835.918.448,44 30.11.2015
21 Sistem de Management Integrat al Deşeurilor solide în judeţul Constanța UAT Judeţul Constanţa POS Mediu, Axa 2, DMI 2.1 56.807.054,00 31.12.2015
22 Reabilitarea zonei costiere a Mării Negre afectate de eroziune ANAR/ABADL Constanţa, Fondul de mediu POS MEDIU DMI 5.2. si/sau Fondul de Mediu 500.000.000,00 31.12.2015
23 Parc de recreere în oraşul Ovidiu UAT Ovidiu POR Axa 1, DMI 1.1, Sub-domeniul: Poli de creștere 8.180.802,70 23.12.2015
24 Centru multifuncțional educativ pentru tineret UAT Județul Constanța POR Axa 1, DMI 1.1, Sub-domeniul: Poli de creștere 13.377.765,56 31.12.2015
25 Extindere UAMS Agigea prin înființarea unui centru de îngrijire a persoanelor cu afecțiuni Alzheimer UAT Județul Constanța POR Axa 1, DMI 1.1, Sub-domeniul: Poli de creștere 6.678.000,64 31.12.2015
TOTAL VALOARE 25 PROIECTE INDIVIDUALE (LEI): 2.134.511.901,59