Centrul de tineret Valu lui Traian

Reabilitarea, extinderea si dotarea unei clădiri din Zona Metropolitană Constanţa, localitatea Valu lui Traian, în vederea utilizării acesteia drept centru pentru tineret, cod SMIS 39516

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, comuna Valu lui Traian, județul Constanța

Solicitant: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanța Proprietar: UAT Comuna Valu lui Traian

Stadiu de implementare: Finalizat

Perioada de implementare: 29.12.2012-28.10.2014 (22 luni)

Buget: Valoarea totală a proiectului este de 1.915.321,36 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 1.167.978,85 lei

Sursa de finanţare: Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1- Sprijinirea dezvoltării durabila a orașelor-poli de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1- Planuri integrate de dezvoltare urbană, sub-domeniul „Poli de creștere”.

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului il reprezintă îmbunatatirea calitatii infrastructurii serviciilor sociale din Zona metropolitană Constanța si comuna Valu lui Traian și ridicarea acestor servicii la standarde europene, pentru asigurarea unui acces egal al cetățenilor la aceste servicii, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice si sociale.

Obiectivul specific al proiectului il reprezinta reabilitarea si modernizarea infrastructurii sociale si imbunatatirea serviciilor sociale prin reabilitarea, extinderea si dotarea unei cladiri din zona metropolitana Constanta, localitatea Valu lui Traian, in vederea utilizarii acesteia drept centru pentru tineret.

Descrierea proiectului:

Centrul de Tineret este un proiect de informare și formare a tinerilor în vederea pregătirii lor pentru o societate modernă și deschisă. Proiectul are ca direcție prioritară crearea de condiții pentru manifestarea si dezvoltarea capacităților, în special cele inovatoare, ale tinerilor din comuna Valu lui Traian.

Disparitațile existente între mediul rural și urban, în ceea ce privește calitatea infrastructurii și dotării sistemului social, tind să afecteze realizarea obiectivului de asigurare a accesului egal la servicii de calitate și capacitatea de ocupare a capitalului uman din mediul rural. Prin intermediul acestui proiect se vor depune eforturi semnificative in vederea reducerii acestui decalaj existent intre mediul rural si urban. Aceste actiuni vor contribui, in mod semnificativ la cresterea accesului si participarii la activitati si programe care sa le permita petrecerea timpului liber intr-un mod placut si eficient in vederea depasirii singuratatii si marginalizarii in mediul rural.

Rezultate / impact proiect:

 • Minimizarea efectelor poluării mediului prin folosirea unor tehnologii prietenoase cu mediul pentru reabilitarea centrului de tineret ;
 • Contribuie la creșterea formarii profesionale a tinerilor, prin dezvoltarea si diversificarea serviciilor de informare, recreative si sportive acordate acestora, in vederea pregătirii tinerilor pentru o societate moderna si deschisă.
 • Contribuie la continuarea procesului de reforma în sistemul serviciilor sociale, ajutând cu un start bine definit pentru viitor;
 • Contribuie la creșterea numărului de centre pentru tineret din județ reabilitate si modernizate;
 • Contribuie la creșterea eficientei energetice la nivelul comunei Valu lui Traian;
 • Contribuie la creșterea importantei educației informale in rândul tinerilor din regiune, care sa vina ca o completare la cunoștințele pe care le acumulează in scoli-accesul la informație, loc de întâlnire informal, cu rol activ in dezvoltarea de acțiuni proprii.

Indicatori:

 • Suprafața reabilitata, dotata si modernizata de 364mp
 • 1 centru de tineret
 • 4.039 persoane care beneficiază de infrastructura sociala reabilitata si modernizata
 • 12 locuri de munca create temporar.

Grup țintă:

Beneficiari direcți

– 4039 tineri cu vârste cuprinse intre 14 – 35 ani care locuiesc in comuna Valu lui Traian.

Beneficiari indirecti:

 • Inițiatorul proiectului – Asociația de dezvoltare intercomunitara ”Zona Metropolitana Constanta”
 • UAT comuna Valu lui Traian
 • Familiile persoanelor tinere care beneficiază de serviciile sociale oferite de centrul de tineret
 • Personalul angajat in cadrul centrului de tineret
 • Agenții economici care își desfășoară activitatea in comuna Valu lui Traian
 • Autoritățile publice locale și județene din Regiunea de Sud-Est pentru care investiția va servi ca exemplu de urmat.

CT_Valu_4

Documente anexate