Centrul de tineret Tuzla

Reabilitarea, extinderea si dotarea unei clădiri din Zona Metropolitană Constanţa, localitatea Tuzla, în vederea utilizării acesteia drept centru pentru tineret, cod SMIS 40652

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, comuna Tuzla, județul Constanța

Solicitant: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanța

Proprietar: UAT Comuna Tuzla

Buget: Valoarea totală a proiectului este de 4.005.736,00 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 3.142.626,38

Sursa de finanţare: Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1- Sprijinirea dezvoltării durabila a orașelor-poli de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1- Planuri integrate de dezvoltare urbană, sub-domeniul „Poli de creștere”.

Stadiu de implementare: Finalizat

Perioada de implementare: 30.01.2013-29.11.2014 (22 luni)

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului il reprezintă îmbunatatirea calitatii infrastructurii serviciilor sociale din Zona metropolitană Constanța si comuna Tuzla și ridicarea acestor servicii la standarde europene, pentru asigurarea unui acces egal al cetatenilor la aceste servicii, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice si sociale.

Obiectivul specific al proiectului il reprezinta reabilitarea si modernizarea infrastructurii sociale si imbunatatirea serviciilor sociale prin reabilitarea, extinderea si dotarea unei cladiri din zona metropolitana Constanta, localitatea Tuzla, in vederea utilizarii acesteia drept centru pentru tineret.

Descrierea proiectului:

Centrul de Tineret este un proiect de informare și formare a tinerilor în vederea pregătirii lor pentru o societate modernă și deschisă. Proiectul are ca direcție prioritară crearea de condiții pentru manifestarea si dezvoltarea capacităților, în special cele inovatoare, ale tinerilor din comuna Tuzla.

Disparitațile existente între mediul rural și urban, în ceea ce privește calitatea infrastructurii și dotării sistemului social, tind să afecteze realizarea obiectivului de asigurare a accesului egal la servicii de calitate și capacitatea de ocupare a capitalului uman din mediul rural. Prin intermediul acestui proiect se vor depune eforturi semnificative in vederea reducerii acestui decalaj existent intre mediul rural si urban. Aceste actiuni vor contribui, in mod semnificativ la cresterea accesului si participarii la activitati si programe care sa le permita petrecerea timpului liber intr-un mod placut si eficient in vederea depasirii singuratatii si marginalizarii in mediul rural.

Rezultate / impact proiect:

 • Minimizarea efectelor poluării mediului prin folosirea unor tehnologii prietenoase cu mediul pentru reabilitarea centrului de tineret ;
 • Contribuie la creșterea formarii profesionale a tinerilor, prin dezvoltarea si diversificarea serviciilor de informare, recreative si sportive acordate acestora, in vederea pregătirii tinerilor pentru o societate moderna si deschisă.
 • Contribuie la continuarea procesului de reforma în sistemul serviciilor sociale, ajutând cu un start bine definit pentru viitor;
 • Contribuie la creșterea numărului de centre pentru tineret din județ reabilitate si modernizate;
 • Contribuie la creșterea eficientei energetice la nivelul comunei Tuzla;
 • Contribuie la creșterea importantei educației informale in rândul tinerilor din regiune, care sa vina ca o completare la cunoștințele pe care le acumulează in scoli-accesul la informație, loc de întâlnire informal, cu rol activ in dezvoltarea de acțiuni proprii.

Indicatori:

 • Suprafata reabilitata, dotata si modernizata de 1187,94 mp
 • 1 centru de tineret
 • 1.550 persoane care beneficiaza de infrastructura sociala reabilitata si modernizata
 • 40 locuri de munca create termporar.

Grup țintă:

Beneficiari direcți

– 1550 tineri cu varste cuprinse intre 14 – 35 ani care locuiesc in comuna Tuzla.

Beneficiari indirecti

 • Initiatorul proiectului – Asociatia de dezvoltare intercomunitara ”Zona Metropolitana Constanta”
 • UAT comuna Tuzla
 • Familiile persoanelor tinere care beneficiaza de serviciile sociale oferite de centrul de tineret
 • Personalul angajat in cadrul centrului de tineret
 • Agentii economici care isi desfasoara activitatea in comuna Tuzla
 • Autoritatile publice locale si judetene din Regiunea de Sud Est pentru care investitia va servi ca exemplu de urmat.

Documente anexate