Centrul de tineret Poarta Albă

Reabilitarea, extinderea si dotarea unei clădiri din Zona Metropolitană Constanţa, localitatea Poarta Alba, în vederea utilizării acesteia drept centru pentru tineret, cod SMIS 38676

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, comuna Poarta Albă, județul Constanța

Solicitant: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanța

Proprietar: UAT comuna Poarta Albă

Buget: Valoarea totală a proiectului este de 2.723.902,80 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 1.716.835,08 lei

Sursa de finanţare: Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1- Sprijinirea dezvoltării durabila a orașelor-poli de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1- Planuri integrate de dezvoltare urbană, sub-domeniul „Poli de creștere”.

Stadiu de implementare: Finalizat

Perioada de implementare: 12.10.2012-28.10.2014 (17 luni)

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului il reprezintă îmbunatatirea calitatii infrastructurii serviciilor sociale din Zona metropolitană Constanța si comuna Poarta Alba și ridicarea acestor servicii la standarde europene, pentru asigurarea unui acces egal al cetățenilor la aceste servicii, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice si sociale.

Obiectivul specific al proiectului il reprezinta reabilitarea si modernizarea infrastructurii sociale si imbunatatirea serviciilor sociale prin reabilitarea, extinderea si dotarea unei cladiri din zona metropolitana Constanta, localitatea Poarta Alba, in vederea utilizarii acesteia drept centru pentru tineret.

Descrierea proiectului:

Centrul de Tineret este un proiect de informare și formare a tinerilor în vederea pregătirii lor pentru o societate modernă și deschisă. Proiectul are ca direcție prioritară crearea de condiții pentru manifestarea si dezvoltarea capacităților, în special cele inovatoare, ale tinerilor din comuna Poarta Alba.

Disparitățile existente între mediul rural și urban, în ceea ce privește calitatea infrastructurii și dotării sistemului social, tind să afecteze realizarea obiectivului de asigurare a accesului egal la servicii de calitate și capacitatea de ocupare a capitalului uman din mediul rural. Prin intermediul acestui proiect se vor depune eforturi semnificative in vederea reducerii acestui decalaj existent intre mediul rural si urban. Prin realizarea acestui proiect a fost creată o infrastructură adecvată desfășurării unor activități care se adresează nevoilor și preocupărilor tinerilor din mediul rural, aceștia fiind implicați încă din faza de elaborare a proiectelor în ceea ce privește stabilirea funcțiunilor și dotărilor viitoarelor centre de tineret.

Pe lângă extindere și reabilitare, clădirea care găzduiesc activitatea centrelor de tineret sunt dotate cu echipamente IT, mobilier, rechizite și alte dotări adecvate funcțiunilor pe care acestea le îndeplinesc.

Rezultate / impact proiect:

 • Minimizarea efectelor poluării mediului prin folosirea unor tehnologii prietenoase cu mediul pentru reabilitarea centrului de tineret ;
 • Contribuie la creșterea formarii profesionale a tinerilor, prin dezvoltarea si diversificarea serviciilor de informare, recreative si sportive acordate acestora, in vederea pregătirii tinerilor pentru o societate moderna si deschisă.
 • Contribuie la continuarea procesului de reforma în sistemul serviciilor sociale, ajutând cu un start bine definit pentru viitor;
 • Contribuie la creșterea numărului de centre pentru tineret din județ reabilitate si modernizate;
 • Contribuie la creșterea eficientei energetice la nivelul comunei Poarta Alba;
 • Contribuie la creșterea importantei educației informale in rândul tinerilor din regiune, care sa vina ca o completare la cunoștințele pe care le acumulează in scoli-accesul la informație, loc de întâlnire informal, cu rol activ in dezvoltarea de acțiuni proprii.

Indicatori:

 • Suprafata reabilitata, dotata si modernizata de 517,45mp
 • 1 centru de tineret
 • 1619 persoane care beneficiaza de infrastructura sociala reabilitata si modernizata
 • 54 locuri de munca create temporar.

Grup țintă:

Beneficiari direcți:

– 1619 tineri cu vârste cuprinse intre 14 – 35 ani care locuiesc in comuna Poarta Alba.

Beneficiari indirecți:

 • Initiatorul proiectului – Asociatia de dezvoltare intercomunitara ”Zona Metropolitana Constanta”
 • UAT comuna Poarta Alba
 • Familiile persoanelor tinere care beneficiaza de serviciile sociale oferite de centrul de tineret
 • Personalul angajat in cadrul centrului de tineret
 • Agentii economici care isi desfasoara activitatea in comuna Poarta Alba
 • Autoritatile publice locale si judetene din Regiunea de Sud Est pentru care investitia va servi ca exemplu de urmat.

Documente anexate