Centrul de tineret Lumina

Reabilitarea, extinderea si dotarea unei clădiri din Zona Metropolitană Constanţa, localitatea Lumina, în vederea utilizării acesteia drept centru pentru tineret

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, comuna Lumina, Județul Constanța

Solicitant: UAT Asociația de Dezvoltare Zona Metropolitană Constanța

Proprietar: UAT comuna Lumina

Buget: Valoarea totală a proiectului este de 3.140.906,19 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 1.915.649,68 lei

Sursa de finanţare: Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1- Sprijinirea dezvoltării durabila a orașelor-poli de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1- Planuri integrate de dezvoltare urbană, sub-domeniul „Poli de creștere”.

Stadiu de implementare: Finalizat

Perioada de implementare: 11.05.2012-10.02.2014 (26 luni)

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea calității infrastructurii serviciilor sociale din Zona metropolitană Constanța și comuna Lumina și ridicarea acestor servicii la standarde europene, pentru asigurarea unui acces egal al cetățenilor la aceste servicii, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice și sociale.

Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă reabilitarea și modernizarea infrastructurii sociale și îmbunătățirea serviciilor sociale prin reabilitarea, extinderea si dotarea unei clădiri din zona metropolitană Constanța, localitatea Lumina, în vederea utilizării acesteia drept centru pentru tineret.

Descrierea proiectului:

Centrul de Tineret este un proiect de informare și formare a tinerilor în vederea pregătirii lor pentru o societate modernă și deschisă. Proiectul are ca direcție prioritară crearea de condiții pentru manifestarea si dezvoltarea capacităților, în special cele inovatoare, ale tinerilor din comuna Lumina.

Disparitățile existente între mediul rural și urban, în ceea ce privește calitatea infrastructurii și dotării sistemului social, tind să afecteze realizarea obiectivului de asigurare a accesului egal la servicii de calitate și capacitatea de ocupare a capitalului uman din mediul rural. Prin intermediul acestui proiect se vor depune eforturi semnificative in vederea reducerii acestui decalaj existent intre mediul rural si urban. Prin realizarea acestui proiect a fost creată o infrastructură adecvată desfășurării unor activități care se adresează nevoilor și preocupărilor tinerilor din mediul rural, aceștia fiind implicați încă din faza de elaborare a proiectelor în ceea ce privește stabilirea funcțiunilor și dotărilor viitoarelor centre de tineret.

Pe lângă extindere și reabilitare, clădirea care găzduiesc activitatea centrelor de tineret sunt dotate cu echipamente IT, mobilier, rechizite și alte dotări adecvate funcțiunilor pe care acestea le îndeplinesc.

Rezultate/impact proiect:

 • Minimizarea efectelor poluării mediului prin folosirea unor tehnologii prietenoase cu mediul pentru reabilitarea centrului de tineret ;
 • Contribuie la creșterea formarii profesionale a tinerilor, prin dezvoltarea si diversificarea serviciilor de informare, recreative si sportive acordate acestora, in vederea pregătirii tinerilor pentru o societate moderna si deschisă.
 • Contribuie la continuarea procesului de reforma în sistemul serviciilor sociale, ajutând cu un start bine definit pentru viitor;
 • Contribuie la creșterea numărului de centre pentru tineret din județ reabilitate si modernizate;
 • Contribuie la creșterea eficientei energetice la nivelul comunei Lumina;
 • Contribuie la creșterea importantei educației informale in rândul tinerilor din regiune, care sa vina ca o completare la cunoștințele pe care le acumulează in scoli-accesul la informație, loc de întâlnire informal, cu rol activ in dezvoltarea de acțiuni proprii.

Indicatori:

 • Suprafață reabilitată, dotata si modernizata de 428,89mp
 • 1 centru de tineret
 • 4.064 persoane care beneficiază de infrastructura sociala reabilitata si modernizata
 • 30 locuri de munca create temporar.

Grup țintă:

Beneficiari direcți

– 4.064 tineri cu vârste cuprinse intre 14 – 35 ani care locuiesc in comuna Lumina.

Beneficiari indirecți

 • Inițiatorul proiectului – Asociația de dezvoltare intercomunitara „Zona Metropolitana Constanta”
 • UAT Comuna Lumina
 • Familiile persoanelor tinere care beneficiază de serviciile sociale oferite de centrul de tineret
 • Personalul angajat in cadrul centrului de tineret
 • Agenții economici care își desfășoară activitatea in comuna Lumina
 • Autoritățile publice locale și județene din Regiunea de Sud Est pentru care investiția va servi ca exemplu de urmat.

CT_Lumina_3

Documente anexate