PID – Proiecte finalizate

SITUAȚIA PRIVIND PROIECTELE FINALIZATE

# Titlu proiect integrat Nume beneficiari Sursa de finanțare (Program operațional/Nume operațiune/DMI din care se finanțează sau altele) Valoare buget proiect (LEI) Data finalizării
Obiectiv strategic 1 – CONSTANȚA INVESTITORILOR
1 Prelungirea digului de larg în Portul Constanța APMC – Administraţia Porturilor Maritime Constanţa POS Transport,Axa 2 , DMI 2.3, Operațiunea – Modernizarea și dezvoltarea porturilor dunărene 781.612.091,00 15.09.2015
2 „Sistem de management al traficului de nave pe Dunăre și de informare asupra transportului pe ape interioare” RoRIS Administraţia Canalelor Navigabile POS Transport, Axa prioritară 3, DMI 3.2 17.425.267,86 30.06.2012
3 Sistem de măsurători topografice pe canalele Dunăre – Marea Neagră și Poarta Albă- Midia Năvodari Administraţia Canalelor Navigabile POS Transport, Axa prioritară 3, DMI 3.2 3.722.101,00 31.12.2010
4 Sistem de management al traficului de nave pe canalul Dunăre – Marea si de informare asupra transportului pe ape interioare Administraţia Canalelor Navigabile POS Transport, Axa prioritară 3, DMI 3.2 18.994.992,00 10.12.2011
5 Modernizarea sistemului de semnalizări de navigaţie pe canalul Dunăre-Marea Neagră Administraţia Canalelor Navigabile POS Transport, Axa prioritară 3, DMI 3.2 17.855.588,00 31.12.2013
6 Modernizarea sistemului de semnalizări de navigaţie pe canalul Poarta Albă – Midia Năvodari Administraţia Canalelor Navigabile POS Transport, Axa prioritară 3, DMI 3.2 12.703.995,00 31.12.2013
7 Chamber of Commerce Bulgarian and Romanian for Cross Border Cooperation Camera de Comerţ Industrie Navigaţie şi Agricultură Constanţa CBC Romania-Bulgaria 2007-2013 3.514.950,38 19.11.2011
8 Creating cross border competitive clusters Camera de Comerţ Industrie Navigaţie şi Agricultură Constanţa CBC Romania-Bulgaria 2007-2013 1.472.751,00 19.02.2012
Obiectiv strategic 2 – CONSTANȚA TURIȘTILOR
9 Centrul Istoric – creşterea atractivităţii turistice, restaurare şi regenerare Restaurarea şi reamenajarea promenadei şi a spaţiilor verzi din zona Vraja Mării-Cazino-Port Tomis UAT Constanţa POR AXA 1, DMI 1.1, Sub-domeniul: Poli de creștere 14.790.098,44 10.11.2014
Restaurarea şi reamenajarea integrată a zonei istorice – Piaţa Ovidiu UAT Constanţa POR – Axa 1, DMI 1.1, Sub-domeniul: Poli de creștere 14.863.355,95 10.05.2014
Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanţa UAT Constanţa POR – Axa 1, DMI 1.1, Sub-domeniul: Poli de creștere 37.934.638,30 10.06.2015
HiPERB-Muzeu al secolului XXI pentru turiştii din Constanţa-consolidare clădire muzeu de arheologie UAT Judeţul Constanţa Axa prioritara 5/ DMI 5.1 – Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/
modernizarea infrastructurilor conexe
10.991.048,61 25.04.2012
Reabilitarea tramei stradale-Strada Termele Romane UAT Constanţa Buget Local 2.664.545,48 /
Reabilitarea marinei şi a Portului Turistic Tomis Investiţie Privată Alte surse 34.000.000,00 /
10 Mamaia – produs turistic internațional Promenadă turistică Mamaia UAT Constanţa POR – Axa 1, DMI 1.1, Sub-domeniul: Poli de creștere 64.841.286,00 17.08.2015
Îmbunătăţirea accesului în staţiunea Mamaia prin construirea unor pasarele pietonale UAT Constanţa POR AXA 1, DMI 1.1, Sub-domeniul: Poli de creștere 10.592.525,58 23.06.2014
Pasarelă şi pontoane acostare ambarcaţiuni de agrement in staţiunea Mamaia UAT Constanţa Buget Naţional + Buget Local 5.529.980,00 01.06.2012
11 Formare europeană pentru servicii turistice de calitate ADI ZMC în parteneriat cu un furnizor de formare profesională autorizat POS DRU, AXA 2, DMI 2.3 1.980.772,00 01.01.2014
12 TRANS-TOUR-NET: Creation and Marketing of pilot Cross Border Tourist Products in Dobrudzha Camera de Comerţ Industrie Navigaţie şi Agricultură Constanţa CBC Romania-Bulgaria 2007-2013 1.995.775,48 02.03.2012
Obiectiv strategic 3 – CONSTANȚA LOCUITORILOR
13 Construcţia autostrăzii Cernavodă – Constanţa CNADNR POS Transport, Axa 1, DMI 1.1. , BEI, Guvernul României 1.815.796.597,00 31.12.2012
14 Construcţia variantei de ocolire Constanţa CNADNR POS Transport, Axa Prioritară 1/ DMI 1.1., BERD, Guvernul României 946.865.747,00 31.12.2012
15 Reabilitarea liniei de cale ferată, tronsonul Bucureşti-Constanţa, parte a Coridorului IV paneuropean CN CFR SA JBIC+Dexia Bank+ Guvernul României 2.053.021.000 31.05.2012
16 Modernizarea unor străzi în oraşul Murfatlar UAT Murfatlar POR AXA 1, DMI 1.1, Sub-domeniul: Poli de creștere 5.448.336,80 02.09.2013
17 Modernizarea unor străzi în oraşul Ovidiu UAT Ovidiu POR AXA 1, DMI 1.1, Sub-domeniul: Poli de creștere 7.793.079,19 30.10.2014
18 Parcare Verde – Construirea unei parcări supraetajate, zona Spital Clinic Judeţean de Urgenţe Constanţa, Judeţul Constanţa UAT Constanța POR AXA 1, DMI 1.1, Sub-domeniul: Poli de creștere 16.899.170,86 20.09.2012
19 Reabilitarea şi modernizarea de drumuri judeţene, tronsonul DJ228: DN 22C (Nazarcea) – DN 2A (Ovidiu) UAT Județul Constanța POR AXA 2, DMI 2.1-Drumuri judetene/ strazi
urbane
52.565.275,72 06.08.2012
20 Modernizare şi reabilitare drumuri, extindere sistem de canalizare, înființare centru îngrijire copii-tip after school, renovare şi modernizare cămin cultural, comuna Cumpăna UAT Cumpăna PNDR, Măsura 3.2.2 10.512.906,00 28.03.2013
21 Cantina socială şi centru de zi în localitatea Năvodari – reabilitare si modernizare UAT Năvodari POR – Axa 1, DMI 1.1, Sub-domeniul: Poli de creștere 4.765.000,00 03.11.2013
22 Reabilitarea, extinderea şi dotarea unei clădiri din Zona Metropolitană Constanţa, localitatea Kogălniceanu, în vederea utilizării acesteia drept centru pentru tineret ADI ZMC POR – Axa 1, DMI 1.1, Sub-domeniul: Poli de creștere 7.394.814,16 26.07.2015
23 Reabilitarea, extinderea şi dotarea unei clădiri din Zona Metropolitană Constanţa, localitatea Tuzla, în vederea utilizării acesteia drept centru pentru tineret ADI ZMC POR – Axa 1, DMI 1.1, Sub-domeniul: Poli de creștere 4.005.736,00 Iulie 2014
24 Reabilitarea, extinderea şi dotarea unei clădiri din Zona Metropolitană Constanţa, localitatea Corbu, în vederea utilizării acesteia drept centru pentru tineret ADI ZMC POR – Axa 1, DMI 1.1, Sub-domeniul: Poli de creștere 2.605.556,29 07.01.2014
25 Reabilitarea, extinderea şi dotarea unei clădiri din Zona Metropolitană Constanţa, localitatea Lumina, în vederea utilizării acesteia drept centru pentru tineret ADI ZMC POR – Axa 1, DMI 1.1, Sub-domeniul: Poli de creștere 3.140.906,19 10.02.2014
26 Reabilitarea, extinderea şi dotarea unei clădiri din Zona Metropolitană Constanța, localitatea Poarta Albă, în vederea utilizării acesteia ca centru pentru tineret ADI ZMC POR – Axa 1, DMI 1.1, Sub-domeniul: Poli de creștere 2.723.902,80 28.10.2014
27 Reabilitarea, extinderea şi dotarea unei clădiri din Zona Metropolitană Constanța, localitatea Valu lui Traian, în vederea utilizării acesteia ca centru pentru tineret ADI ZMC POR – Axa 1, DMI 1.1, Sub-domeniul: Poli de creștere 1.915.321,36 28.10.2014
28 Modernizarea, extinderea și dotarea Școlii cu clasele I-VIII Lumina UAT Lumina POR AXA 3 DMI 3.4 2.919.530,00 2015
29 Reabilitarea, extinderea şi dotarea unei clădiri în Zona Metropolitană Constanța, localitatea Agigea, în vederea utilizării acesteia ca centru pentru tineret ADI ZMC POR – Axa 1, DMI 1.1, Sub-domeniul: Poli de creștere 2.843.287,76 23.07.2015
30 Reabilitare si extindere scoală cu clasele I-VIII, comuna Valu lui Traian, Jud. Constanta UAT Valu lui Traian POR AXA 3 DMI 3.4 10.305.338,00 2014
31 Reabilitarea infrastructurii, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Ambulatoriului de Specialitate TBC din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie UAT Judeţul Constanţa POR, Axa prioritară 3, DMI 3.1 11.953.930,72 06.08.2011
32 Extindere Complex Terapeutic – Şcoala specială nr. 2 Constanţa UAT Judeţul Constanţa POR AXA 3 DMI 3.4 916.195,45 06.08.2011
33 Extindere Complex Terapeutic – Centrul Albatros Constanţa UAT Judeţul Constanţa POR AXA 3 DMI 3.4 6.117.795,95 06.08.2011
34 Extindere Complex Integrare prin terapii specifice pentru copii cu cerințe speciale în cadrul Şcolii speciale nr. 1 Constanţa UAT Judeţul Constanţa POR AXA 3 DMI 3.4 1.118.019,87 27.05.2011
35 Dezvoltarea centrului de primire a copilului în regim de urgenţă prin extinderea unui modul destinat primirii în regim de urgenţă a mamei şi copilului UAT Judeţul Constanţa în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Constanța POR Axa prioritară 3, DMI 3.2 2.795.024,06 23.03.2011
36 Reabilitarea infrastructurii, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa – Policlinica 2 UAT Judeţul Constanţa POR Axa prioritară 3 21.570.396,18 2015
37 Reabilitare şi dotare Centrul de plasament Traian Constanţa UAT Judeţul Constanţa POR AXA 3 DMI 3.2 3.634.110,54 28.12.2012
38 Reabilitare, modernizare şi dotare la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Techirghiol – Corp A Judeţul Constanţa UAT Judeţul Constanţa POR AXA 3, DMI 3.2 3.108.637,53 27.06.2012
39 Reabilitare, modernizare şi dotare la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Techirghiol – corp C, în vederea înfiinţării unui centru de îngrijire şi asistenţă, judeţul Constanţa UAT Judeţul Constanţa în parteneriat cu Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța POR AXA 3DMI 3.2 –
Reabilitarea /modernizarea/
dezvoltarea și echiparea
infrastructurii serviciilor
sociale
3.075.542,25 10.06.2012
40 Centru multifuncţional de asistenţă socio- medicală Cumpăna UAT Cumpăna POR AXA 3 DMI 3.2 3.583.835,07
41 Înfiinţare parc (scuar public) – Ţara piticilor în oraşul Năvodari UAT Năvodari Fondul de Mediu 1.271.402,30 01.08.2012
42 Asistență tehnică pentru pregătire de proiecte, Axa prioritară 5 – Implementarea structurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc. Domeniul de intervenție 2 – Reducerea eroziunii costiere ANAR/ABA Dobrogea Litoral POS MEDIU DMI 5.2. Reducerea eroziunii costiere 27.339.598,00 15.02.2013
43 Perfecţionare pentru Dezvoltare ADI ZMC PO DCA, Axa 1, DMI 1.3 412.670,00 04.10.2011
44 Creșterea accesibilizării Portului Constanța prin reabilitarea pasajului Filimon Sârbu CNADNR Bugetul de Stat 16.576.475,12 18.06.2015
45 Parc de recreere în oraşul Techirghiol UAT Techirghiol POR Axa 1, DMI 1.1, Sub-domeniul: Poli de creștere 2.644.792,17 24.11.2014
46 Parc de recreere în oraşul Eforie UAT Eforie POR Axa 1, DMI 1.1, Sub-domeniul: Poli de creștere 3.107.597,00 22.12.2014
47 Parc de recreere în oraşul Năvodari UAT Năvodari POR Axa 1, DMI 1.1, Sub-domeniul: Poli de creștere 2.646.713,10 14.10.2014
TOTAL VALOARE 54 PROIECTE INDIVIDUALE (LEI): 3.256.696.743,68