Statut

CAPITOLUL I – Datele de identificare ale asociaţilor

CAPITOLUL II – Exprimarea voinţei de asociere si a scopului propus

CAPITOLUL III – Denumirea și sediul asociației

CAPITOLUL IV – Durata de funcţionare şi patrimoniul iniţial al asociaţiei

CAPITOLUL V – Componența nominală a organelor de conducere, administrare si control ale asociației

CAPITOLUL VI – Persoanele împuternicite să desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice

CAPITOLUL I – DATELE DE IDENTIFICARE ALE ASOCIAŢILOR

ART.1. Datele de identificare ale asociaţilor: denumirea/numele, prenumele, cetăţenia, actul de identitate şi sediul/domiciliul acestora.

1.1. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL CONSTANŢA, cu sediul în Constanţa 900725, Bld. Tomis nr. 51, reprezentată legal, conform HCM nr. 108/30.04.2015, prin dl. Decebal Făgădău, cetăţean român.

1.2. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAŞUL NĂVODARI, cu sediul în Năvodari 905700, Str. Dobrogei nr.1, reprezentată legal, conform HCL nr. 89/30.03.2015, prin dna. Andreea Grigorescu, cetăţean român.

1.3. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAŞUL EFORIE, cu sediul în Eforie Sud 905360, Str. Progresului nr. 1, reprezentată legal, conform HCL nr. 82/28.04.2015, prin   dna. Maria-Lucia Burhoch, cetăţean român.

1.4. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAŞUL OVIDIU,  cu sediul în Ovidiu 905900, Str. Sănătății nr. 7, reprezentată legal, conform HCL nr. 17/30.03.2015,  prin dna. Anghelina Nazîru.

1.5. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAŞUL MURFATLAR, cu sediul în Murfatlar 905100, Str. Calea Dobrogei nr. 1, reprezentată legal, conform HCL nr. 25/16.04.2015, prin dna. Ana-Maria Tănase, cetăţean român.

1.6. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAŞUL TECHIRGHIOL, cu sediul în Techirghiol 906100, Str. Doctor Victor Climescu nr. 24, reprezentată legal, conform HCL nr. 113/07.07.2015, prin dna. Mioara Axân, cetăţean român.

1.7. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA MIHAIL KOGĂLNICEANU, cu sediul în Mihail Kogălniceanu 907195, Str. Tudor Vladimirescu nr. 42, reprezentată legal, conform HCL nr. 52/29.04.2015, prin dna. Dorina Dobroiu, cetăţean român.

1.8. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA CUMPĂNA, cu sediul în Cumpăna 907105, Şoseaua Constanţei nr. 132, reprezentată legal, conform HCL nr. 58/28.05.2015, prin dna. Elena Diea, cetăţean român.

1.9. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA VALU LUI TRAIAN, cu sediul în Valu lui Traian 907300, Str. Primăriei nr. 1, reprezentată legal, conform HCL nr. 115/14.04.2015, prin dna. Claudia-Gabriela Ivan, cetăţean român.

1.10. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA LUMINA, cu sediul în Lumina 907175, Strada Mare nr. 170, reprezentată legal, conform HCL nr. 72/26.03.2015, prin dl. Dumitru Chiru, cetăţean român.

1.11. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA TUZLA, cu sediul în Tuzla 907295, Str. Constanței nr. 80A, reprezentată legal, conform HCL nr. 15/27.03.2015, prin dl. Costică Cireașă, cetăţean român.

1.12. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA AGIGEA, cu sediul în Agigea 907015, Str. Bujorului nr. 11, reprezentată legal, conform HCL nr. 60/17.03.2015, prin dl. Cristian-Maricel Cîrjaliu, cetăţean român.

1.13. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA CORBU, cu sediul în Corbu 907085, Str. Principală nr. 38, reprezentată legal, conform HCL nr. 38/23.04.2015, prin dl. Marian Iutu, cetăţean român.

1.14. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA POARTA ALBĂ, cu sediul în Poarta Albă 907245, Str. Calea Bucureşti nr. 25, reprezentată legal, conform HCL nr. 28/30.04.2015, prin dl. Vasile Delicoti, cetăţean român.

1.15. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA COSTINEȘTI, cu sediul în Costinești 907090, Str. Catedrala Tineretului nr. 8, reprezentată legal, conform HCL nr. 34/11.06.2015, prin dl. Radu Jimbu, cetăţean român.

1.16. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA 23 AUGUST, cu sediul în 23 August 907005, Str. George Călinescu nr. 50, reprezentată legal, conform HCL nr. 32/28.05.2015, prin dl. Mugur-Viorel Mitrana, cetăţean român.

1.17. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEŢUL CONSTANŢA, cu sediul în Constanța 900725, Bld. Tomis nr. 51, reprezentată legal, conform HCJ nr. 186/02.09.2015, prin dl. Nicolae-Cristinel Dragomir, cetăţean român.

 

Înapoi

CAPITOLUL II – EXPRIMAREA VOINŢEI DE ASOCIERE ŞI A SCOPULUI PROPUS

ART.2. Exprimarea voinţei de asociere şi a scopului propus

În conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările aduse de Legea nr. 246 din 18 iulie 2005, şi în deplină concordanţă cu Legea 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de membri, am hotărât să constituim ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ <ZONA METROPOLITANĂ CONSTANŢA>, persoană juridică fără scop patrimonial, de drept privat şi de utilitate publică, având ca scop dezvoltarea durabilă a unităţilor administrativ teritoriale care alcătuiesc asociaţia şi a întregii zone limitrofe acestora, prin realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional şi prin furnizarea în comun a unor servicii publice.

 

Înapoi

CAPITOLUL III – DENUMIREA ŞI SEDIUL ASOCIAŢIEI

ART.3. Denumirea asociaţiei

Denumirea asociaţiei este: ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ <ZONA METROPOLITANĂ CONSTANŢA>

ART.4. Sediul asociaţiei

Sediul juridic al asociaţiei este în municipiul Constanţa, b-dul Tomis nr. 51, cod poştal 900725, judeţul Constanţa.

Sediul asociaţiei poate fi schimbat prin hotărârea Consiliului Director şi de Administraţie.

Asociaţia poate înfiinţa filiale în localităţi din România şi străinătate, prin hotărârea Adunării Generale, în condiţiile legii.

 

Înapoi

CAPITOLUL IV – DURATA DE FUNCŢIONARE ŞI PATRIMONIUL INIŢIAL AL ASOCIAŢIEI

ART.5. Durata de funcţionare

Durata de funcţionare a asociaţiei este pe termen nedeterminat.

ART.6. Patrimoniul iniţial al asociaţiei

Patrimoniul iniţial al asociaţiei este de 500 lei.

 

Înapoi

CAPITOLUL V – COMPONENȚA NOMINALĂ A ORGANELOR DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ȘI CONTROL ALE ASOCIAȚIEI

ART.7. Consiliul Director si de Administratie este constituit din:

UAT Municipiul Constanța, prin reprezentantul desemnat, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța

UAT Orașul Năvodari, prin reprezentantul desemnat, conform Hotărârii Consiliului Local al Orașului Năvodari

UAT Orașul Eforie, prin reprezentantul desemnat, conform Hotărârii Consiliului Local al Orașului Eforie

UAT Orașul Ovidiu, prin reprezentantul desemnat, conform Hotărârii Consiliului Local al Orașului Ovidiu

UAT Orașul Murfatlar, prin reprezentantul desemnat, conform Hotărârii Consiliului Local al Orașului Murfatlar

UAT Orașul Techirghiol, prin reprezentantul desemnat, conform Hotărârii Consiliului Local al Orașului Techirghiol

UAT Comuna Mihail Kogălniceanu, prin reprezentantul desemnat, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Mihail Kogălniceanu

UAT Comuna Cumpăna, prin reprezentantul desemnat, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Cumpăna

UAT Comuna Valu lui Traian, prin reprezentantul desemnat, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Valu lui Traian

UAT Comuna Lumina, prin reprezentantul desemnat, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Lumina

UAT Comuna Tuzla, prin reprezentantul desemnat, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Tuzla

UAT Comuna Agigea, prin reprezentantul desemnat, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Agigea

UAT Comuna Corbu, prin reprezentantul desemnat, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Corbu

UAT Comuna Poarta Albă, prin reprezentantul desemnat, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Poarta Albă

UAT comuna Costinești, prin reprezentantul desemnat, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Costinești

UAT comuna 23 August, prin reprezentantul desemnat, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei 23 August

UAT județul Constanța, prin reprezentantul desemnat, conform Hotărârii Consiliului Județean Constanța

ART.8. Președinția Asociației este asigurată de UAT Municipiul Constanța, prin reprezentantul desemnat, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța

ART.9. Activitatea de cenzor în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanța” este asigurată de una dintre următoarele persoane: Margareta Mitran și/sau Camelia Tincu și/sau Iuliana Constantin și/sau Cristian Florin Faida.

ART. 10. Administratorul delegat al Asociației este doamna Viorica-Ani Merlă, cetățean român.

ART.11. Administratorul Delegat reprezintă legal Asociația în relația cu terții, în limita atribuțiilor ce îi revin prin statut, actul constitutiv, hotărârile Adunării Generale și hotărârile Consiliului Director și de Administrație și îi sunt delegate atribuțiile prevăzute la articolul 49 din Statutul Asociației.

ART.12. Prin decizia Administratorului Delegat și alte persoane pot fi împuternicite să reprezinte Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanța” în relațiile cu terți, inclusiv cu băncile și cu celelalte instituții de acest tip din țară și din străinătate.

ART. 13. Contribuția financiară anuală a fiecărui membru al Asociației este în cuantum de 1,3 lei/locuitor, conform datelor oficiale stabilite în cadrul ultimului Recensământ al populației, publicate de Institutul Național de Statistică. Contribuția financiară anuală a Unității Administrativ Teritoriale Județul Constanța se stabilește conform bugetului aprobat cu această destinație prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța.

 

Înapoi

CAPITOLUL VI – ORGANIZAREA, MEMBRII, ADUNAREA GENERALĂ, CONSILIUL DIRECTOR, ALTE ORGANE DE CONDUCERE, SUPRAVEGHERE ŞI CONTROL

ART. 14. Persoana împuternicită să desfășoare procedura de modificare a actelor constitutive ale Asociației este dl. Crăciun Adrian, cetățean român, domiciliat în Constanța.

*****************************************************************************************

Prezentul Act constitutiv a fost autentificat la Biroul Notarului Public din care 1 (un) exemplar original care rămâne în arhiva Biroului Notarului Public si 26 (douăzecişişase) duplicate care au aceeaşi forta probanta ca si originalul, din care : 1 (un) exemplar se păstrează pentru arhiva Biroului Notarului Public şi 25 (douăzecişicinci) exemplare au fost eliberate părţii.

Statut

Înapoi