Misiune si valori

ZONA METROPOLITANĂ CONSTANŢA

PRIMA STRUCTURĂ ADMINISTRATIVĂ DE TIP EUROPEAN DIN ROMÂNIA

Zona Metropolitană Constanţa are o populaţie de cca. 500 000 de locuitori şi reprezintă prima structura administrativă de acest tip din România, fiind alcătuită din 16 localităţi: municipiul Constanţa, oraşele: Năvodari, Eforie, Ovidiu, Murfatlar, Techirghiol şi comunele: 23 August, Costinesti, Mihail Kogălniceanu, Cumpăna, Valu lui Traian, Lumina, Tuzla, Agigea, Corbu şi Poarta Albă.

De asemenea, Zona Metropolitană Constanţa se doreşte a fi un instrument administrativ eficient în scopul promovării unor proiecte comune de dezvoltare integrată a zonei şi de atenuare a discrepantelor de dezvoltare dintre localităţi, un facilitator privind atragerea investiţiilor şi a Fondurilor Structurale, o platformă de colaborare între unităţile administrativ-teritoriale componente şi un nucleu de dezvoltare a serviciilor publice.

In acest sens obiectivele constituirii Zonei Metropolitane Constanţa sunt:

 • Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii de transport, telecomunicaţii şi energie;
 • Reducerea disparităţilor dintre localităţile situate în zona metropolitană;
 • Dezvoltarea de noi zone rezidenţiale şi cartiere de locuinţe;
 • Dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor publice;
 • Protecţia mediului şi dezvoltarea durabilă;
 • Dezvoltarea turismului şi a sectorului terţiar;
 • Dezvoltarea economică integrată;
 • Dezvoltarea resurselor umane, creşterea ratei de ocupare şi combaterea excluziunii sociale şi a dezechilibrelor sociale;
 • Atragerea de noi investiţii şi creşterea accesului la resurse.

Potrivit unui studiu realizat de specialişti în domeniul dezvoltării urbane de pe plan local, împreună cu experţi O.M.A. – Divizia Europa Centrală şi de Est, Zona Metropolitană Constanţa va atrage în următorii 10 – 15 ani investiţii de peste 30 de miliarde de euro.

Cele mai importante investiţii vor fi în sectorul imobiliar, urmând cele în infrastructură, turism şi comerţ.
De asemenea, investiţii importante, de peste 4,5 miliarde de euro, vor fi angrenate şi în industrie şi servicii, în aceste sectoare urmând a fi create peste 15000 de noi locuri de muncă.

Investiţiile publice ocupă un rol important în ecuaţia dezvoltării integrate a zonei.

În acest sens, au fost deja demarate proiecte importante cum ar fi:

 • varianta de ocolire a municipiului Constanţa în regim de autostradă;
 • reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare şi alimentare cu apă în Zona Metropolitană Constanţa;
 • regenerarea urbană a zonei centrale a municipiului Constanţa.

Toate aceste proiecte însumează investiţii de peste 600 de milioane de euro.

In acest context, Zona Metropolitană Constanţa va facilita din punct de vedere tehnic elaborarea şi implementarea unor proiecte comune, la scară regională, prin construirea unei expertize în acest domeniu, prin îmbunătăţirea capacităţii administrative de gestionare a unor astfel de acţiuni (în contextul regulilor specifice impuse de diverşi finanţatori) şi prin posibilitatea angajării in comun a unor resurse.