Incubator de afaceri Constanța

Incubator de afaceri Constanța

Sursa de finanțare POR 2014-2020
Cod proiect SMIS 124568
Beneficiari Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța, Camera de

Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanța

Valoarea totală a proiectului  13.270.583,36 lei
Perioada de implementare 02.07.2019-01.07.2023
Obiectiv general  

Crearea unui incubator de afaceri sectorial, destinat sectorului industriilor creative, într-un imobil cu regim de înălțime S+P+4E+M, localizat în Municipiul Constanța, care își propune să devină primul hub regional al comunității antreprenoriale angrenată în sectorul industriilor creative din regiunea Sud-Est și să contribuie la sporirea competitivității regionale, la generarea de inovații și la crearea de noi locuri de muncă calificate și plătite competitiv.

Rezultate  

Reabilitarea și defuncționalizarea unei clădiri în suprafață construită de 2346 mp în cadrul căreia va funcționa un incubator de afaceri cu capacitatea de a găzdui simultan maxim 17 firme rezidente și 160 de persoane.

Asigurarea unui grad de ocupare de minim 71% (suprafață ocupată de rezidenți raportată la capacitatea totală a incubatorului) la 2 ani de la finalizarea proiectului.

Asigurarea unei rate de supraviețuire de minim 64% la 3 ani de la finalizare construcției în care va funcționa incubatorul de afaceri

Documente anexate

Fișa proiect