Formare europeană pentru servicii turistice de calitate

FORMARE EUROPEANĂ PENTRU SERVICII TURISTICE DE CALITATE

Sursa de finanțare POSDRU 2007-2013
Cod proiect 80019
Solicitant Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanța”
Valoarea totală a proiectului  1.980.772 lei
Perioada de implementare 01.01.2012-31.12.2013      
Obiectiv general Creșterea nivelului de calificare a persoanelor angajate pe piața muncii in domeniul turismului, alimentației publice si comerțului
Rezultate 1. Dezvoltarea capacităţii locale de furnizare a programelor de formare profesională continuă (FPC) flexibile şi relevante pentru piaţa muncii. 2. Creşterea gradului de informare şi cunoaştere a beneficiilor participării la programe FPC şi servicii de consiliere si orientare profesionala.

3. Creşterea nivelului de informare si motivare vocațională a angajaților din domeniul turismului, alimentației publice si comerțului prin participarea la programe de consiliere si orientare profesionala a 300 de persoane ocupate in acest sector de activitate.

4. Creșterea nivelului de calificare a unui număr de 185 de angajați din domeniul turismului, alimentației publice si comerțului prin dobândirea, actualizarea sau schimbarea calificărilor în urma desfășurării programelor de formare profesională continuă (FPC).

Documente anexate

Fișa de proiect