Comuna Lumina

Localitati componente:Lumina, Oituz, Sibioara

Coordonate:44°17′31″N 28°33′54″E

Suprafață:48,75 km²

Populatie:8.948 locuitori (2011)

Altitudine:5m

Documente:Harta localităţii
Harta Zonei Metropolitane Constanţa

Legaturi utile:www.primaria-lumina.ro
Lumina - Wikipedia

Aşezată la 17 km Nord de municipiul Constanţa, comuna Lumina are o populaţie de 7389 de persoane si este alcătuită din satele Sibioara şi Oituz. Suprafaţa administrativă a localităţii este de 4875 ha.

Date generale

Comerţul ocupă primul loc în structura economiei locale pe domenii de activitate, fiind urmat de agricultură, creşterea animalelor şi industria extractivă a produselor de carieră.
Deşi dispune de un mare potenţial de dezvoltare, comuna Lumina se plasează încă în contextul tranziţiei economice. În aceste condiţii, se urmăreşte dezvoltarea şi modernizarea agriculturii, extinderea infrastructurii de utilităţi şi creşterea serviciilor.
În prezent, în comună îşi desfăşoară activitatea 4 cabinete medicale individuale de medicină de familie, un cabinet stomatologic, trei farmacii, două cămine culturale, patru şcoli generale şi trei grădiniţe.