Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) 2017-2023

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) a Polului Național de Creștere – Zona Metropolitană Constanța

Analiza SWOT

Viziune și obiective strategice

Listă proiecte cuprinse în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Polului Național de Creștere – Zona Metropolitană Constanța (septembrie 2017)


Studii, Rapoarte