Incluziune socială pentru o viață mai bună

INCLUZIUNE SOCIALĂ PENTRU O VIAȚĂ MAI BUNĂ

Sursa de finanțare POSDRU 2007-2013
Cod proiect 143268
Beneficiar Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Constanța
Partener Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanța”
Valoarea totală a proiectului  776.092 lei
Perioada de implementare 23.04.2014 – 16.12.2015
Obiectiv general Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei
Rezultate Identificarea și selecționarea persoanelor din grupul țintă (persoane de etnie romă, persoane cu dizabilități și tineri peste 18 ani care au părăsit sistemul de protecție socială) în vederea participării acestora la cursurile de calificare și formare profesională prin intermediul rețelei solicitantului și a partenerilor naționali precum si informarea angajatorilor cu privire la potențialul de integrare pe piața muncii a persoanelor defavorizate în funcție de competentele acumulate în urma calificării obținute în cadrul cursurilor derulate în proiect

Documente anexate

Fișa de proiect