Aparatul Executiv

APARAT EXECUTIV

1. Administrator Delegat

Ani Viorica MERLĂ

Administrator Delegat

ani.merla@zmc.ro
2. Departament Strategii şi Programe de Dezvoltare
Adrian CRĂCIUN Coordonator & Purtător de Cuvânt adrian.craciun@zmc.ro
George LUPAŞCU Consilier george.lupascu@zmc.ro
3. Departament Relaţii Publice şi Comunicare
4. Departament Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

5. Departament Ordine Publică şi Siguranţa Cetăţeanului

Ioniţă IACOB Expert ionita.iacob@zmc.ro
6. Departament Protecţia Mediului
7. Departament Transport Public şi Circulaţie Rutieră

8. Departament Administrativ